دانلود رایگان


پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکی پژوهشی کامل به معرفی داده کاوی با تکنیک های کلاسه بندی در داده کاوی میباشد.

دانلود رایگان
پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکیپروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکی پژوهش کامل در حوزه کامپیوتر و پزشکی میباشد و در 5 فصل تنظیم شده است.این پروژه با معرفی داده کاوی به تکنیک های کلاسه بندی در داده کاوی پرداخته است.شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 57 صفحه برای رشته کامپیوتر و IT در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
چکیده
در این مطالعه ، 5 روش کلاسه بندی متداول ، درخت تصمیم ، بیزین ، نزدیکترین همسایه ، شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان بر روی شش مجموعه ی داده ی پزشکی سرطان سینه ، هپاتیت ، تیروئید ، دیابت ، تومور اولیه و بیماری قلبی مورد تست و ارزیابی قرار گرفتند.معیار ارزیابی میزان دقت هر روش بوده و برای تست هر روش از نرم افزار weka با مقادیر پیش فرض استفاده گردید.نتایج حاصله نشان می دهد .که اگر چه بعضی از کلاسه بندی ها نسبت به بقیه بهتر عمل می کنند ولی بطور کلی هیچ روش کلاسه بندی وجود ندارد که روی تمام مجموعه داده های مذکور از دقت بهتری برخوردار باشد و برای هر مجموعه داده یک روش کلاسه بندی خاص نسبت به سایر روش ها از دقت مطلوبی برخوردار می باشد.
واژه های کلیدی:
داده کاوی ، کلاسه بندی ، داده کاوی پزشکی ، الگوریتم های کلاسه بندی ، کشف دانش ،استخراج دانش ،نرم افزار weka ، Data mining ، classification
فهرست مطالب
فصل یکم مفاهیم داده کاوی
فصل دوم کلاسه بندی و پیشگویی
فصل سوم تکنیک های کلاسه بندی معروف
فصل چهارم مقایسه و ارزیابی تکنیک های کلاسه بندی
فصل پنجم نتیجه گیری
فهرست شکل ها


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پروژه داده کاوی


تکنیکهای کلاسه بندی


داده کاوی پزشکی


الگوریتم های کلاسه بندی


نرم افزار weka


Data mining


مهندسی الگوریتم


تئوری بیز


درخت تصمیم


مجموعه داده های پزشکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بکارگیری تکنیک های خوشه بندی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی ...

در مدل ترکیبی پیشنهادی ابتدا داده های اعتباریتوسط تکنیک خوشه بندی ... افزایش
دقت طبقه بندی نسبت به بسیاری از الگوریتم های مقایسه شده در این مقاله می شود؛ ...

پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده

پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکی
پژوهشی کامل به معرفی داده کاوی با تکنیک های کلاسه بندی در داده کاوی میباشد.

کدام آزمون آماری برای تحقیق ما مناسب است؟

برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده
می شود. ... در نهایت با مقایسه آماره محاسبه شده و مقدار بحرانی سوال یا فرضیه تحقیق
..... بیشتری برای امتحان کردن داده ها با دقت بیشتر فهمیدن ارتباطات بین داده ها می دهد
. .... خیلی از تکنیکهای نظارتی data mining که برای کلاس بندی و تخمین مناسب ...

پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با ... - داک لینک

این پروژه با معرفی داده کاوی به تکنیک های کلاسه بندی در داده کاوی پرداخته است.شما
میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید. پروژه بصورت فایل قابل ...

طبقه بندی تصاویرماهواره ای - %post_id%

طبقه بندی چند سطحی تصاویرماهواره ای یک سیستم طبقه بندی بر پایه تصاویر ...
دقت تفسیر تصاویر برای تمامی کلاسها بایستی تقریبا مساوی باشد. ... مقایسه
کار بری های اراضی فعلی با داده های کاربری اراضی در آینده امکان پذیر ... آنها ذکر می
کنند که ابتدا بایستی نوع و مقیاس تصاویر مناسب برای موضوع پروژه مشخص باشد .

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

2 اهداف تحليلي: اين اهداف معمولاً تعيين ارتباط يا مقايسه دو موضوع را مي سنجد و ....
يا مشاور روش تحقيق آگاه به تجزيه و تحليل داده ها، حجم نمونه و روش تحلیلهای آماري را
.... پ ) در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع ...

چكيده امروزه نقش مشتريان از حالت پيروي از توليدكننده، به هدايت توليدك

دســته بندی كنيــم و بدین ترتيب مشــتریان آتــی بيمه را. می توان در یكی از ... در
این مقاله ابتدا مقدمه ای در زمينه. 1. Classification. داده ... ارزیابــی نتایــج به دســت آمده
، این دو روش را مقایســه. می كنيــم تا ... دسته بندي، دشوار است اما مطابق با تعریف
كلي، تكنيك. دسته بندي، ... دقت تعيين شدة دسته بندي با اســتفاده از داده هاي.
آزمایشي به ...

مقايسه روش هاي شبکه عصبي خود سازنده و آناليز خوشه اي براي ارزيابي ...

مقايسه روشهای شبکه عصبی ... 117. مقايسه روش هاي ... تاريخ دريافت مقاله: 90/9/12.
تاريخ پذيرش مقاله: 91/2/ ... خوشه اي، بهترين روش براي خوشه بندي داده هاي
پتروفيزيکي ... خوشه بندي،. مقدار كل كربن آلي سازند را با دقت باالتری پيش
بينی مي نمايد.

توزيع شده

غلامحسين دشمه - رويکردی جديد به مسئله طبقه بندی توزيع شده: عاملهای هوشمند ...
نتايج ارزيابي‌هاي انجام شده; نتيجه گيري، دستاوردهاي پروژه، پيشنهاد كارهاي آينده ...
کاربرد وسيعتر تکنيکهای داده کاوی، در حوزه هايی که به آن نياز دارند; کشف دانش
مفيد، ..... عدم کاربرد روشهای موجود; مقايسه با استراتژی های ثابت; مقايسه ميانگين
دقت ...

ﺑﺎ ﻛﻤﻚ در ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ، ﻫﺎ داده اي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻴﺮ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻫﺎ داده. در ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ،. ﺑﺎ ﻛﻤﻚ. اﺑﺰارﻫﺎي آﻣﺎري و. ﻓﻨﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ.
ﻋﺎدل آذ. ر1. ∗، ... ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول ﻣﻘﺎﻟﻪ ..... ﺗﻜﻨﻴﻜ. ﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه. در ﻓﺎز ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺶ ﺳﻴ. ﮕﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ. ﻬﺎي
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دﺳـﺘﻪ. ﺑﻨـﺪي و اراﺋـﻪ. ﺷﺪه. اﻧﺪ، ﻛﻪ راﻳﺠ .... ﻫﺎ داده. ي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داراي دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ .ﺑﺎﺷﺪ. ) ج.

پایان نامه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از ...

6 ژوئن 2016 ... چکیده. در این مطالعه ، ۵ روش کلاسه بندی متداول ، درخت تصمیم ، بیزین ، k
نزدیکترین همسایه ، شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان بر روی شش ...

مطالعه موردی Case Study ارزیابی و مقایسه روش های منطق فازی و تحلیل ...

ارزیابی و مقایسه روش های منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در رتبه بندی و تحلیل
کمی خطر های ایمنی. مطالعه موردی: یک ... درواقع زمانی که تصمیم گیران در تعیین داده
های سازگار، اتفاق نظر ... کیفی و کمی می باشند )15 و 16( تحقیق حاضر باهدف مقایسه
. نتایج و ..... داده های. قطعی، دقت در تصمیم گیری را باالبرده و امکان اطمینان به نتایج.

CFO ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه

ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎ، ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷـﻮﻧﺪ . در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ،. اﺑﺘﺪا اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﺑ«. ﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﻴﺮوي ﻣﺮﻛﺰي. ( ».
CFO. ) ... ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روش. ﻫﺎي ﻫﻮش ﺟﻤﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ روي
داده. ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ .... دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ... ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ آن ﺑـﺎ. ﺳﺎﻳﺮ روش.

شبکه های عصبی برای طبقه بندی

طبقه بندی کننده های آماری مبتنی بر تئوری تصمیم بیزین هستند ... روش های خود
تطبیقی برای مبنای داده هستند; می تواند هر تابعی را با دقت دلخواه تخمین بزند ...
نتیجه آزمایش جامع Minchiکه در مطالعه مقایسه ای پروژه StatLog بود و 3 روش طبقه
بندی ...

رشته انتخاب به کمک و بینی پیش جهت کاوی داده تکنیکهای از استفاده ...

استفاده. از. تکنیکهای. داده. کاوی. جهت. پیش. بینی. و. کمک. به. انتخاب. رشته ...
آموزان. دبیرستانی. باشد . کلمات کلیدی. داده. کاوی. ،. پیش. بینی. ،. دقت مدل ، ....
فرآیندی که برای انجام پروژه طی نمودیم که در ابتدا، اطالعات سوابق تحصیلی حدود هزار
و دویست .... الکترونیکی. با. هم. مقایسه. شده .اند. همچنین. با. استفاده. از. روش. خوشه.
بندی.

هــوپــاد رایانه پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با ...

پایان نامه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست
پزشکی استفاده از داده کاوی در پزشکی یکی از زمینه های پرکاربرد دا.

پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از ...

پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکی
پژوهشی کامل به معرفی داده کاوی با تکنیک های کلاسه بندی در داده.

: ﭼﮑﯿﺪه : ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻘﺪﻣﻪ 1.

ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ،. ﺑﯿﺰ. ﺳﺎده، درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ. و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻌﯽ. ﺑﮕﯿﻨﮓ و ﺑﻮﺳﺘﯿﻨﮓ. از. داده. ﻫﺎي.
ﺗﺼﺎدﻓﺎت. ﻓﻮﺗﯽ ﺳﺎل .... اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ روﺷﻬﺎي دﺳﺖ ﺑﻨﺪ در ﺷﺪت ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده اي اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ا. (ﻧﺪ.
Alikhani ...

مشاهده مطالب - دانلود مقالات سومين کنفرانس داده کاوي ايران - هوش ...

14 مارس 2011 ... 12- بکارگيري تکنيک هاي داده کاوي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري در ... 23-
عوامل کليدي موفقيت پروژه "انبارش داده " از ديدگاه استاندارد مديريت پروژه PMBOK
24- مقايسه الگوريتم هاي کلاس بندي در تشخيص ديابت و نارسايي قلبي ... 31-
افزايش دقت کلاسه بندي در داده کاوي با استفاده از ترکيب کلاسه بندها

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور - وره...GISآموزش و مشا

دقت کنید که مقایسه بین ویژگی های لایه هدف و input dataset ها است . ... برچسب‌ها:
مشاوره, GIS, پایگاه داده, Oracle spatial, geodatabase ... مقاله : مقایسه روش نسبت
گیری طیفی و طبقه بندی نظارت شده در استخراج خط ساحلی .... وی در این تحقیق نشان
داد که با بهره‌گیری از مدلهای ریاضی و آماری و تکنیک GIS می‌توان دقت نتایج را
افزایش داد.

اصل مقاله (579 K)

21 آگوست 2007 ... مقاله، با بهره گريى از روش مطالعۀ كتابخانه اى، ضمن بررسى مفهوم ... )1999(، در اثر
تحقيقي خود باعنوان »مروري بر خوشه بندي داده ها«، 4جين، .... به عالوه، تكنيك .... است
كه بايد به دقت بررسي شده و در ساختار رده هاي مربوط به فرايند خوشه بندي لحاظ .....
مقايسه ميان دو نوع از انواع مهم و پراستفادة خوشه بندي، يعني خوشه بندي ...

پیاده سازی الگوریتم های طبقه بندی دیتا (MLP-RBF-KNN-SVM) در ...

7 مه 2015 ... در این پروژه چهار الگوریتم رایج طبقه بندی طبقه بندی دیتا (MLP,RBF,KNN,SVM)
در متلب بر روی یک دیتابیس مشخص برنامه نویسی شده و در پایان نتایج مقایسه
گردیده. ... انتخاب مناسب تعداد لایه‌ها و نورون‌ها، یک نگاشت غیرخطی را با دقت دلخواه
انجام ... پس از آن ۸۰% داده به عنوان داده‌ی آموزش و ۲۰% باقی‌مانده به عنوان داده ...

اصل مقاله (837 K)

استفاده از متغیرهای درماندگی مالی و با کمک تکنیک های داده کاوی می باشد. در این .....
روش شبکه های بیزین در مقایسه با روش درخت رگرسیون و دسته بندی تغییر
حسابرس را با ..... به منظور ارزیابی کیفیت سه روش دسته بندی انتخاب شده از شاخص
دقت.

دانلود مقاله

مقاله. مجموعه داده. NSL-KDD. می باشد که نسبت به مجموعه داده های دیگر که برای ... که با
مقایسه تراکنش های اتصال به شبکه و بر مبنای الگوهای شناخته شده نفوذ که .... در این
مقاله سعی شده است یک سیستم تشخیص نفوذ کارا همراه با دقت و سرعت باال ایجاد شود
. .... تکنیک. های. فیلتر قابل استفاده در بسیاری از زمینه. ها از جمله دسته. بندی می.

مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست ...

پروژه , دانلود پروژه , سایت پروژه , پایان نامه , کتاب , دانلود کتاب , پروژه جدید , پروژه
دانشجویی ... مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست
پزشکی ... چکیدهدر این مطالعه ، ۵ روش کلاسه بندی متداول ، درخت تصمیم ، بیزین ، k
...

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ دي ﻣﺎ - دومین کنفرانس ملی مهندسی ...

21 ژانويه 2017 ... ﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي داده ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ داده ﻣﮑـﺎﻧﯽ، ﻣـﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﻮاع
ﺗﺎرﮔﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد دﻗﺖ. واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﺮاي زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ... ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن. 13:30. 13:50
. اراﺋﻪ ﯾﮏ روش ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺎزي ﺳﺮي ﻫﺎي. زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ...

: ﭼﮑﯿﺪه : ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻘﺪﻣﻪ 1.

ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ،. ﺑﯿﺰ. ﺳﺎده، درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ. و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻌﯽ. ﺑﮕﯿﻨﮓ و ﺑﻮﺳﺘﯿﻨﮓ. از. داده. ﻫﺎي.
ﺗﺼﺎدﻓﺎت. ﻓﻮﺗﯽ ﺳﺎل .... اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ روﺷﻬﺎي دﺳﺖ ﺑﻨﺪ در ﺷﺪت ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده اي اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ا. (ﻧﺪ.
Alikhani ...

مشاهده مطالب - دانلود مقالات سومين کنفرانس داده کاوي ايران - هوش ...

14 مارس 2011 ... 12- بکارگيري تکنيک هاي داده کاوي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري در ... 23-
عوامل کليدي موفقيت پروژه "انبارش داده " از ديدگاه استاندارد مديريت پروژه PMBOK
24- مقايسه الگوريتم هاي کلاس بندي در تشخيص ديابت و نارسايي قلبي ... 31-
افزايش دقت کلاسه بندي در داده کاوي با استفاده از ترکيب کلاسه بندها

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي : ﻬﻢﻧ ﭘﺮوژه دو و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋ - MatlabProject.ir

ﻬﻢﻧ. : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي. ﻫﺪف. از اﯾﻦ ﭘﺮوژه. ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ. روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪي در. ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ. دو و. ﭼﻨﺪ ﮐﻼﺳﻪ .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ روش اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ روش ﻫﺎي ﮐﻼس ﺑﻨﺪي
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺧﺎم و. ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ... اي ﻫﺮ روش ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. دﻗﺖ ﮐﻼس ﺑﻨﺪي در.

مقاله مقایسه روشهای نزدیکترین همسایه مجاور C4.5 SVM و نیو - بیز ...

دراین مقاله دقت روشهای نزدیکترین همسایه مجاور NB SVM C4.5 (k-NN برای دسته
بندی داده ها با توجه به معیارهای دقت و سطح زیرمنحنی مقایسه شده است تاثیرعواملی ...

اصل مقاله (579 K)

21 آگوست 2007 ... مقاله، با بهره گريى از روش مطالعۀ كتابخانه اى، ضمن بررسى مفهوم ... )1999(، در اثر
تحقيقي خود باعنوان »مروري بر خوشه بندي داده ها«، 4جين، .... به عالوه، تكنيك .... است
كه بايد به دقت بررسي شده و در ساختار رده هاي مربوط به فرايند خوشه بندي لحاظ .....
مقايسه ميان دو نوع از انواع مهم و پراستفادة خوشه بندي، يعني خوشه بندي ...

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

2 اهداف تحليلي: اين اهداف معمولاً تعيين ارتباط يا مقايسه دو موضوع را مي سنجد و ....
يا مشاور روش تحقيق آگاه به تجزيه و تحليل داده ها، حجم نمونه و روش تحلیلهای آماري را
.... پ ) در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع ...

مشاهده مطالب - دانلود مقالات سومين کنفرانس داده کاوي ايران - هوش ...

14 مارس 2011 ... 12- بکارگيري تکنيک هاي داده کاوي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري در ... 23-
عوامل کليدي موفقيت پروژه "انبارش داده " از ديدگاه استاندارد مديريت پروژه PMBOK
24- مقايسه الگوريتم هاي کلاس بندي در تشخيص ديابت و نارسايي قلبي ... 31-
افزايش دقت کلاسه بندي در داده کاوي با استفاده از ترکيب کلاسه بندها

توزيع شده

غلامحسين دشمه - رويکردی جديد به مسئله طبقه بندی توزيع شده: عاملهای هوشمند ...
نتايج ارزيابي‌هاي انجام شده; نتيجه گيري، دستاوردهاي پروژه، پيشنهاد كارهاي آينده ...
کاربرد وسيعتر تکنيکهای داده کاوی، در حوزه هايی که به آن نياز دارند; کشف دانش
مفيد، ..... عدم کاربرد روشهای موجود; مقايسه با استراتژی های ثابت; مقايسه ميانگين
دقت ...

ﺑﺎ ﻛﻤﻚ در ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ، ﻫﺎ داده اي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻴﺮ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻫﺎ داده. در ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ،. ﺑﺎ ﻛﻤﻚ. اﺑﺰارﻫﺎي آﻣﺎري و. ﻓﻨﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ.
ﻋﺎدل آذ. ر1. ∗، ... ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول ﻣﻘﺎﻟﻪ ..... ﺗﻜﻨﻴﻜ. ﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه. در ﻓﺎز ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺶ ﺳﻴ. ﮕﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ. ﻬﺎي
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دﺳـﺘﻪ. ﺑﻨـﺪي و اراﺋـﻪ. ﺷﺪه. اﻧﺪ، ﻛﻪ راﻳﺠ .... ﻫﺎ داده. ي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داراي دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ .ﺑﺎﺷﺪ. ) ج.

اصل مقاله (752 K)

ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ. ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت. ﻫﻨﺪﺳﯽ و رادﯾﻮﻣﺘﺮﯾﮏ. ،. اﻧﺘﺨﺎب روش ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات. و. ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ.
ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ... رادﯾﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺲ از ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. ﺑﻪ روش آﻣﺎر ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺪول ... ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﻪ ﮐﻼس ﺷﺎﻣﻞ اراﺿﯽ رﺳﻮﺑﮕﺬاري، اراﺿﯽ ﻗﻠﻮه.

ﻧﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺎرس ﺑﻨﺪي ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﻨﺎد ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺘﺎن ﺑ - Journal Of Soft ...

داﻧﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ دﺳﺘﻪ. ﺑﻨﺪي ... ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ، اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي، آﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻓﺎرس
.... 93. /. 10. %. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﮐﯿﺴﮥ ﻟﻐﺎت ﺑﺎ. ﻃـﺮح وزن. دﻫـﯽ. TFIDF. ﺑﻬﺒﻮد داده. اﺳﺖ. در ﻣﺮﺟﻊ. 4
[. ] ... ﺑﻨـﺪي اﺳـﻨﺎد. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه. اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻓـﺎﮐﺘﻮرﮔﯿﺮي ﻧـﺎﻣﻨﻔﯽ. ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ داده.

متن کاوی چیست؟ - ماهنامه کامپیوتری رایانه

27 مه 2015 ... مقاله زیر خلاصه ای از نتایج مطالعه چندین مقاله معتبر انگلیسی و فارسی بوده و سعی
در ارائه ... طبقه بندی متن، یعنی انتساب اسناد متنی بر اساس محتوی به یك یا چند
طبقه از قبل تعیین ... در متن كاوي سعي مي گردد از همان تكنيكهاي داده كاوي استفاده
گردد. .... این رویکرد هنگام مقایسه corpus های مختلف می تواند مفید باشد.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي : ﻬﻢﻧ ﭘﺮوژه دو و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋ - MatlabProject.ir

ﻬﻢﻧ. : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي. ﻫﺪف. از اﯾﻦ ﭘﺮوژه. ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ. روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪي در. ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ. دو و. ﭼﻨﺪ ﮐﻼﺳﻪ .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ روش اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ روش ﻫﺎي ﮐﻼس ﺑﻨﺪي
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺧﺎم و. ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ... اي ﻫﺮ روش ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. دﻗﺖ ﮐﻼس ﺑﻨﺪي در.

دانلود پکيج کامل داده کاوي Data Mining - رزبلاگ

28 ژانويه 2017 ... دانلود رايگان پروژه داده کاوي (Data Mining) :: فايل word تعداد صفحه 171 .... پروژه
مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از ... .

دریافت فایل

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاوان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺼﻮل ﻧﺮخ. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮐﻼﺳﻪ.
ﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ... ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﺼﺎوﯾﺮ را دﺳﺘﻪ. ﺑﻨﺪي ﮐﻨﯿﻢ . وﻗﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﯽء در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣ؛ ... ﭘﺮوژه ﺑﻪ. ﻫﻤﺮاه. ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ. اراﺋﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . -1. -3. -1.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل دو ﺑﻌﺪي ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺸﺘﯽ. [2] ... ﻃﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﺮاف ﺑﺎ ﮔﺮاف ﻣﺪل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺷﺪه و.

564 K - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Using data mining techniques to generate predictive models to identify those at
risk for ... مقایسه عم. لکرد درخت تصمیم گیری ...... سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ...
ملکردهای پیش. گویانه در داده. كاوی. ،. دسته. بندی است . دسته بندی فرایند یافتن
مدلی ..... نویسندگان و سال. ارائه تحقیق. الگوریتم های مورد. استفاده. نوع بیماری. دقت.

پروژه مقایسه ی دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی ... - آی سی بی سی

دانلود مقایسه ی دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست
پزشکی فایل ورد (word), پروژه دانشجویی مقایسه ی دقت تکنیکهای کلاسه بندی در
داده ...

بررسي و مقايسه کارايي روش هاي FAHP و GCA براي مکان يابي پخش ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي و مقايسه کارايي روش هاي FAHP و ...
استفاده از نرم افزار Arc GIS تبديل به لايه هاي اطلاعاتي شده و پس از آن کلاس بندي
شدند. سپس با روش خوشه بندي خاکستري (GCA)، تمام داده هاي ناقص يا گسسته به اعداد
... همچنين براي بالا بردن دقت پهنه بندي و تحليل مقايسه اي، از دو روش تحليل سلسله
...

رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از شبکه عصبی با ...

بر این اساس، هدف اصلی این مقاله رتبه بندی اعتباری مشتریان. حقوقی یکی ...
کوانتیزه نمودن برداری، در قالب دو مجموعه آموزش و تست مقایسه شده است. ... ب ه
اطالعات به روز و دسترسی به زیرساخت های اطالعاتی و مدیریت آسان داده ها برای صنایع
.... ،3شده، شبکه های عصبی با دقت ترین تکنیک ها و به دنبال آن تجزیه و تحلیل جدا
کننده خطی.

پیاده سازی الگوریتم های طبقه بندی دیتا (MLP-RBF-KNN-SVM) در ...

7 مه 2015 ... در این پروژه چهار الگوریتم رایج طبقه بندی طبقه بندی دیتا (MLP,RBF,KNN,SVM)
در متلب بر روی یک دیتابیس مشخص برنامه نویسی شده و در پایان نتایج مقایسه
گردیده. ... انتخاب مناسب تعداد لایه‌ها و نورون‌ها، یک نگاشت غیرخطی را با دقت دلخواه
انجام ... پس از آن ۸۰% داده به عنوان داده‌ی آموزش و ۲۰% باقی‌مانده به عنوان داده ...

اصل مقاله (579 K)

21 آگوست 2007 ... مقاله، با بهره گريى از روش مطالعۀ كتابخانه اى، ضمن بررسى مفهوم ... )1999(، در اثر
تحقيقي خود باعنوان »مروري بر خوشه بندي داده ها«، 4جين، .... به عالوه، تكنيك .... است
كه بايد به دقت بررسي شده و در ساختار رده هاي مربوط به فرايند خوشه بندي لحاظ .....
مقايسه ميان دو نوع از انواع مهم و پراستفادة خوشه بندي، يعني خوشه بندي ...

پاورپوینت درس 6 عربی هفتم

دانلود کتاب آسیب شناسی روانی دکتر حسین آزاد

فایل حل مشکل تصویر هواوی y520 u22

طرح لایه باز تراکت دندان پزشکی 238

پایان نامه بررسی اماکن تاریخی انزلی و نقش آن در

تحقیق درباره تولید لاستیک

مرگبارترین وناتوان کننده ترین ماده مخدر شناخته

تحقیق درمورد هخامنشیان

سوره حجرات

مقاله درباره اعتماد به نفس؛ بزرگترين زيبايى درون