دانلود رایگان


بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی شهر یزد می پردازد

دانلود رایگان
بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی شهر یزد چکیده
در سال های اخیر ،توجه به بارهای گرمایشی و سرمایشی در طراحی و اجرا به منظور استفاده بهینه از سیستم های فعال و تأمین آسایش حرارتی ساکنان اهمیت روز افزون یافته است . فضای خورشیدی یا گلخانه ،از انواع سیستم های غیرفعال خورشیدی یکپارچه با ساختمان است که قابلیت کاهش بارهای گرمایشی در دورهء سرد سال را دارد .فضای خورشیدی ،حجم بسته ای در جبهه جنوبی ساختمان ،تشکیل شده از سطوح شیشه ای در مجاورت ساختمان است که با دریافت تابش خورشیدی سبب کاهش اتلاف انرژی در زمستان می شود .مناطق مرکزی فلات ایران که دارای سهم بالایی در دریافت انرژیخورشیدی است مکان مناسبی برای استفاده ازسیستم های غیرفعال خورشیدی است .از این رو ، بخش زمستان نشین خانه های سنتی اقلیم گرم و خشک ایران)شهر یزد( که بر اساس دریافت هر چه بیشتر نور جنوب بنا شده اند در ترکیب با فضای خورشیدی ، مورد بررسی قرار گرفته اند .این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که ترکیب فضای خورشیدی با ساختمان های سنتی مناطق مرکزی ایران می تواند آسایش حرارتی ساکنان خود را در ایام سرد سال فراهم آورد ، کدام گونه از فضاهای خورشیدی دارای بازدهء بالاتری در این اقلیم هستند و چگونه می توان با استفاده از مصالح جدید موجب بهبود آنشد .این تحقیق با استفاده از نرم افزار انرژی پلاس ،به محاسبهء بارهای گرمایشی و سرمایشی در یک زون حرارتی مسکونی سنتی در شهر یزد می پردازد .در این راستا ،هفت فرم از فضاهای خورشیدی متداول شناسایی شده اند و پس از مدل سازی ،میزان انرژی گرمایشی زون انتخابی محاسبه و تحلیل شده است .درنتیجه با ارائه راهکارهایی از افزایش بار سرمایشی فضا در تابستان جلوگیری و گونه های مناسب زمستانی و سالانه معرفی شده اند
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فضای خورشیدی


بار گرمایشی


زمستان


خانه های سنتی


یزد


مقاله علمی پژوهشی


مرجع دانش پارس


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


دانلود مقاله فارسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزیره گرمایی شهرها - جغرافیا علمی برای توسعه

هواویزها (ذرات معلق در هوا) تحت تاثیر پدیده جزیره گرمایی تا ۱۰ درجه سانتیگراد ...
نخستین اثر مهم پدیده جزیره گرمایی، افزایش سرانه بار مالی به ویژه در ماه های گرم سال
و ... زمین از خورشید بسیار سردتر است، بنابراین انرژی دوباره گسیل شده به فضا هم
به .... و خود جای بررسی و بحث بسیار دارد، به دلیل كاهش اثر پدیده جزیره گرمایی،
باعث ...

تعدیل جزیره حرارتی شهر سبز در بام تبیین جایگاه سامانه کرج : نمونه ...

بودن. مساحت. فضای. سبز. هب. نظر. می. رسد. هک. استفاده. از. فناوری. بام. سبز. در. کال
... بینی اثر. جزیره گرمایی را می. توان با ت. وسعه. سامانه. بام. سب. ز. کاهش داد .... بام
سبز و تأثیرات مثبت آن در. تعدیل. جزیره حرارتی. شهر. به کمک. بررسی. مقایسه ....
آلودگی در جَ. و از جمله گاز اُ. نز. و. دی. اکسید کربن و. افزایش ترکیبات زیان. بار. گ.

بررسی تاثیر استفاده از فضای خورشیدی بر مصرف ... - ResearchGate

17 ا کتبر 2016 ... Official Full-Text Publication: بررسی تاثیر استفاده از فضای خورشیدی بر مصرف
انرژی در شرایط اقلیمی تهران وتبریز on ResearchGate, the ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻛﺎﻫﺶ. ﻣﺼﺮف. اﻧﺮژي. ﺗﺠﻬﻴﺰات. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ❑. ﺑﻬﺒﻮد. و. ﺑﻬﺴﺎزي. ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ...
اﺛﺮ. ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ. در. ﺑﺮق. ﻣﺼﺮﻓﻲ،. ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ. و. ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ. ﺑﮕﺬارﻧﺪ . ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ. ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روﺷﻨﺎﻳﻲ.
ﻣﻤﻴﺰي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ... ﻓﻀﺎي. ﺧﺎرج. در. ارﺗﺒﺎط. اﺳﺖ. ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺷﺎﻣﻞ. دﻳﻮار،. ﺳﻘﻒ. ،. ﻛﻒ،. در،. ﺳﻄﻮح.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﭘﻮ. ن. ﻞ. ﻳﻮ ر. ر. ﻮح ... ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزي
ﭘﻮﺳﺘﻪ ...

استفاده از انرژی خورشید در ساختمان - وبسایت شخصی حسین سوداگر

بر اساس دورنماي فناوري انرژي ETP2008)،)38 درصد از كاهش انتشار كربن در سال ...
سرمايش و گرمايش خورشيدي (SHC): سيستم‌هاي كه از انرژي مستقيم خورشيد و بدون ...
CSP و توليد برق در تمامي ساعات روز مستقل از تابش خورشيد (امكان تامين بار پايه)
.... هوا از فضاي بين دو جداره خارج گرديده وخلا ايجاد شده از اتلاف حرارت جلوگيري
مي‌کند.

فعالیت‌های "خورشید" به سرعت رو به کاهش است + تصاوير

30 ژانويه 2014 ... فعالیت‌های خورشید در حد غیرمعمولی با سرعت کاهش یافته است، دوران بسیار عجیبی
از حیات ... البته این اولین بار نیست که خورشید چنین وضعیتی پیدا کرده است. ...
بررسی لایه‌های عمیق یخ در سطح کره زمین که سابقه نسبتا دقیقی از فعالیت خورشید
را در خود نگه ... و تاثیرات آن روی روند گرمایش زمین چه خواهد بود؟

طراحي و محاسبات سيستم تامين گرمايش يک خانه خورشيدي با شرايط آب ...

در يزد محاسبه. گرد. هدي . سپس اثر. عايقكاری در کاهش اين بار حرارتی بررسی می.
گردد. ... گرمايش اين ساختمان که شامل گرمايش فضا و تامين آب گرم. مصرفی می.

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد. در سال های اخیر ،توجه به بارهای گرمایشی و سرمایشی در طراحی و اجرا ...

طراحي يك سيستم چيلر جذبي خورشيدي در شهر تهران و بررسي عملكرد ...

كاربري انرژي خورشيدي به منظور تامين آبگرم مصرفي، گرمايش و سرمايش فضاها در
ايران ... جذبي خورشيدي در مقايسه با چيلر جذبي هاي رايج مورد بررسي قرار گرفته
است. .... نرم افزار، بار برودتی ساختمان 145.5 کیلو وات به ازای 894 متر مربع فضاي
مفيد تهويه شده است. .... همچنين تغيير مقدار دز مصرفي ازن تاثير چنداني در كاهش آن
ندارد.

تأثیر طراحی معماری بر مصرف انرژیِ منازل مسکونی اقلیم سرد، با تکیه ...

در پژوهش حاضر تأثیر طراحی بر اساس چرخه خورشیدی روی بار گرمایشی و سرمایشی
... در این بررسی به‌دلیل اهمیت ورودی نور در فضاهای بسته، محاسبات برای ابعاد ... بر
اساس نتایج به دست آمده، می‌توان تصمیم‌های لازم را گرفت و میزان کاهش مصرف انرژی ...

اﻓﺰار ﮐﺮﯾﺮ ﺷﺪه اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

اﻓﺰار ﮐﺮﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘ. ﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در
... اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎرﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ،. ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و آب ﮔﺮم ... ﺟﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و. 104920 ... اﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﺮﯾﺮ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻻﯾﻪ. ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ
و ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ار. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻤﻮد. ... ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
.

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد چاپ. تاریخ : پنج‌شنبه 9 دی 1395 در ساعت 00:33 ...

طراحی جزئیات مناسب بام سبز برای کاهش مصرف انرژی ساختمان*

10 مارس 2012 ... در کاهش انتقال حرارت اثر بسیار مطلوب تری دارد و می تواند برای ساختمان ... از سایر
مزایای این بام ها می توان به کاهش بار گرمایش و سرمایش، ... عمل می کند و تبادل گرما
بین فضای داخل و بیرون ساختمان را کنترل می .... اما بسیاری از عوامل مانند عمق بستر
، میزان تابش خورشیدی، آب و هوا، .... توزیع دمایی بررسی می گردند.

بهینه سازی ساختمان-گام به گام - آریان بهسا

بازرسي و نظارت مقدماتي در ساختمان; ارتقا عملكرد سيستم روشنايي; كاهش بارهاي ... را
كاهش داد و قبل از بهينه‌سازي سيستمهاي سرمايش و گرمايش ابتدا بارهاي گرمايشي و ...
اختصاص مي‌دهند و به دليل بار حرارتي كه ایجاد مي كنند روي سایر سيستم‌ها تاثير مي
گذارند. ... در ابتدا باید منابع بار جانبی ساختمان را ارزیابی و بررسی نمود تا بتوان
...

بررسی تاثیر استفاده از فضای خورشیدی بر مصرف ... - ResearchGate

17 ا کتبر 2016 ... Official Full-Text Publication: بررسی تاثیر استفاده از فضای خورشیدی بر مصرف
انرژی در شرایط اقلیمی تهران وتبریز on ResearchGate, the ...

نرژی خورشیدی در طراحی ساختمان - معماری نوین

6 سپتامبر 2012 ... طراحی معماری خورشیدی مناسب تمایل به تاثیر پذیری از شرایط خاص محل را دارد. ... که
کاهش نیاز به نور حاصل از الکتریسیته در کاهش بار سرمایشی اثر دارد، بسیار مهم
است ... کاربردهای شخصی استفاده از نور خورشید، چون گرمایش ساختمان یا اتاق ها ...
میزان قرارگیری در معرض نور خورشید، و مناظر فضاهای باز و مسطح زمین ...

طراحي و محاسبه بار گرمایی تهويه مطبوع گرمايشي يك ساختمان 6 طبقه ...

طراحی و محاسبه بار گرمایی تهویه مطبوع گرمایشی یک ساختمان 6 طبقه در شیراز.
آپارتمانی شش ... اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎرﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ، ... ]6[. ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي در ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﺮان .
.. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ... وی تاثیر این دو عامل را بر دمای سطح داخلی دیوارها از طریق محاسبه انتقال
حرارت .

فایل مقاله - دانشگاه شهید چمران اهواز

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪ. اي ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدي در. ﺑﺎر. ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﻮﻟﻪ. ﻫﺎ دارﻧﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﻤﺎي ... ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻮاي داﺧﻞ ﺷﮑﺎف ﺑﻪ ﻣﺮور ... ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . )ب. ﻫﻮا از
ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ درون ﺷﮑﺎف دﻣﯿﺪه ﺷﻮد. در . اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮاي ﮔﺮم داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وارد ﺷﮑﺎف دوﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه
و.

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد چاپ. تاریخ : پنج‌شنبه 9 دی 1395 در ساعت 00:33 ...

بهینه سازی ساختمان-گام به گام - آریان بهسا

بازرسي و نظارت مقدماتي در ساختمان; ارتقا عملكرد سيستم روشنايي; كاهش بارهاي ... را
كاهش داد و قبل از بهينه‌سازي سيستمهاي سرمايش و گرمايش ابتدا بارهاي گرمايشي و ...
اختصاص مي‌دهند و به دليل بار حرارتي كه ایجاد مي كنند روي سایر سيستم‌ها تاثير مي
گذارند. ... در ابتدا باید منابع بار جانبی ساختمان را ارزیابی و بررسی نمود تا بتوان
...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد چاپ. تاریخ : پنج‌شنبه 9 دی 1395 در ساعت 00:33 ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻛﺎﻫﺶ. ﻣﺼﺮف. اﻧﺮژي. ﺗﺠﻬﻴﺰات. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ❑. ﺑﻬﺒﻮد. و. ﺑﻬﺴﺎزي. ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ...
اﺛﺮ. ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ. در. ﺑﺮق. ﻣﺼﺮﻓﻲ،. ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ. و. ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ. ﺑﮕﺬارﻧﺪ . ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ. ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روﺷﻨﺎﻳﻲ.
ﻣﻤﻴﺰي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ... ﻓﻀﺎي. ﺧﺎرج. در. ارﺗﺒﺎط. اﺳﺖ. ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺷﺎﻣﻞ. دﻳﻮار،. ﺳﻘﻒ. ،. ﻛﻒ،. در،. ﺳﻄﻮح.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﭘﻮ. ن. ﻞ. ﻳﻮ ر. ر. ﻮح ... ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزي
ﭘﻮﺳﺘﻪ ...

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ، ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع

ن ﺑﻪ ﻏﺎر اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم، ﻛﺸﻒ آﺗﺶ ﮔﺎم ﺑﻌﺪي، ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮ ﭘﻨـﺎه در ﻓﻀـﺎي ﺑـﺎز و ﺳـﺎﺧﺖ. ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻧﺪ اﻳﻦ ....
ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎدﮔﻴﺮ و دودﻛﺶ. ﺧﻮرﺷﻴﺪي. (. ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي در ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻠﻴﻤﻲ
اﻳﺮان. 39. اﻣﻜﺎن ... ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﺎﻳﻘﻜﺎري ﺣﺮارﺗﻲ ﺟﺪاره ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. 41. ﺑﻬﻴﻨﻪ
.

Tayyebeh Yazarlou - Google Scholar Citations

بررسی نقش حیاط مرکزی در تهویه خانه های سنتی شهر یزد‎ ... بررسی تأثیر فضای
خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی شهر یزد‎.

طراحي و محاسبه بار گرمایی تهويه مطبوع گرمايشي يك ساختمان 6 طبقه ...

طراحی و محاسبه بار گرمایی تهویه مطبوع گرمایشی یک ساختمان 6 طبقه در شیراز.
آپارتمانی شش ... اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎرﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ، ... ]6[. ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي در ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﺮان .
.. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ... وی تاثیر این دو عامل را بر دمای سطح داخلی دیوارها از طریق محاسبه انتقال
حرارت .

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار > آموزش و پژوهش > آموزش های شهروندی ...

بنابراین انرژی، اساس توسعه صنعتی و اقتصادی این کشورها بوده و خطر کاهش آن،
همچنین عواقب .... معاينه فني موتورخانه شامل مراحل مختلفي از جمله بررسي كامل ساختمان
و اجزاي ... جهت گرمایش آب را از طریق خورشید و با استفاده از آبگرمكن‌هاي خورشيدي
تأمين نمود. .... وجود فضاهاي سبز موجب تأثير مثبت بر روح و روان شهرنشينان شده و
منجر به ...

نرژی خورشیدی در طراحی ساختمان - معماری نوین

6 سپتامبر 2012 ... طراحی معماری خورشیدی مناسب تمایل به تاثیر پذیری از شرایط خاص محل را دارد. ... که
کاهش نیاز به نور حاصل از الکتریسیته در کاهش بار سرمایشی اثر دارد، بسیار مهم
است ... کاربردهای شخصی استفاده از نور خورشید، چون گرمایش ساختمان یا اتاق ها ...
میزان قرارگیری در معرض نور خورشید، و مناظر فضاهای باز و مسطح زمین ...

پروفایل - دانشگاه شهید بهشتی

M. Tahbaz, "Primary stage of solar energy use in architecture - shadow ... طاهباز, "
آتريوم و روشنايي فضاي داخلي ساختمان هاي اداري (بررسي تاثير فرم و سقف ..... در
كنترل شرايط داخلي بناهاي ارزشمند مناطق كويري و كاهش بار گرمايشي و سرمايشي آن" ...

مقایسه انواع چیلر به همراه جداول مربوط | آساتهویه

13 ژانويه 2016 ... بررسی چیلر های تراکمی و جذبی از دیدگاه انرژی همواره مورد علاقه مهندسین و دست ...
کاربرد که منابع رایگان انرژی مانند خورشید و زمین گرمایی در دسترس باشد . ... پیچی
(اسکرو) و جذبی تک اثره و میزان انرژی مصرفی، فضای مورد نیاز و هزینه .... و برای
کاهش اثر مقدار عددی بار در محاسبات انرژی، بار هر ساعت را نسبت به بار ...

پاورپوینت بررسی ساختمان های خورشیدی(انرژی های خورشیدی در ...

15 ژانويه 2017 ... ذخیره شده پاورپوینت کامل بررسی و تأثیر و نقش انرژی خورشیدی در ... خورشیدی در
ساختمان ها)-5853 2016-08-03 دسته: معماری بازدید: 1 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: .
... با اجرای بخشی از استراتژی ها، کاهش چشم گیری در انرژی مصرفی واحد های ...
گرمایش فضای درونی ساختمان از طریق ورود انرژی خورشیدی از پنجرها -بام ...

تاسیسات وساختمان -

محاسبات بارهای سرمایش و گرمایش یك پروژه در تمامی ساعات روز و تعیین ساعت ...
قابلیت بررسی تاثیر عایق كاری در بار حرارتی وبرودتی ساختمان جهت كاهش پرت
انرژی . ... و انرژی تابشی خورشیدی و چراغها و افراد و بارهای تجهیزات داخلی برای تمامی
ساعات ... و برنامه توان محاسبه بار حرارتی ذخیره شده توسط دیوارهای آن فضا را دارد و
همچنین ...

بررسی تاثیر جهت گیری ساختمان های آموزشی بر بارهای حرارتی و ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جهت گیری بر میزان بارهای حرارتی و برودتی در
ساختمان ... به حداقل رسیده و نیز امکان نفوذ مستقیم اشعه خورشید به فضاهای داخلی
وجود نداشته باشد. .... در این اقلیم گرمایش و درنتیجه کاهش بار حرارتی اهمیت
بیشتری دارد.

architect - انرژی خورشیدی در طراحی ساختمان

گرمايش فضاي دروني ساختمان از طريق ورود انرژي خورشيدي از پنجره هاي بزرگ يا ...
براي دفاتر كه كاهش نياز به نور حاصل از الكتريسيته در كاهش بار سرمايشي اثر دارد،
بسيار مهم است .... بررسي آب هاي زيرزميني (رباطه ي ميان آب و سيستم هاي راه آبي).

پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

كاهش مصرف انرژی در ساختمانها با استفاده از گرمایش منقطع. 19. ... مطالعه و بررسی
میزان تاثیر سایبان غیر ساختمانی در كاهش بار برودنی ساختمان. 37. ... معرفی چند
تكنیك غیر فعال خورشیدی برای سرمایش ساختمانها در اقلیم گر و خشك ایران ...
استفاده از پارتیشن جهت كنترل نرخ انتقال حرارت جابه جایی طبیعی در فضا محصور
ساختمان.

تاثیر محل قرارگیری عایق حرارتی در جدارهای ساختمانی بر بارهای ...

ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ... ﻛﺎﻫﺶ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﻳﻖ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﻭﺍﮊﻩ ... ﻭ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺒﺤﺚ ... ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﮔﺬﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻮﺭﮔﺬﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ... ﻻﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺯﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد چاپ. تاریخ : پنج‌شنبه 9 دی 1395 در ساعت 00:33 ...

اثر بخشی عایق کاری جداره، نوع پنجره و نورپردازی طبیعی بر تقاضا و ...

12 ژوئن 2008 ... بررسی پیاده‌سازی مقررات ملی ساختمان: حال و آینده .... معمولا اثر نامطلوب پنجره‌ها در
ساختمان‌های کوچکتر بر روی بار گرمایشی است. ... نور خورشید از خود نشان دهند و
توانسته‌اند موجب کاهش بار سرمایشی شوند ولی خواص تشعشعی آنها ثابت است. ...
کاهش مشکلات انعکاس بیش از حد نور (glare) از سطوح در فضای داخل و افزایش ...

fasl 1-اصول طراحي اقليمي

ﺗﻮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﺘﺘﺪ ؛ ﻭﻟﯽ ﺑﻘﻴﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ. ﺳﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﻨﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .... ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻗﻠﻴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ...
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﻃﻮ. ﺑﺖ ﻫﻮﺍ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﺎﻳﺶ. ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ..... ﺳﺒﻚ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﺭ. ﺟﻬﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ
...

بررسی تاثیر استفاده از فضای خورشیدی بر مصرف انرژی در ... - دیتاسرا

بررسی تاثیر استفاده از فضای خورشیدی بر مصرف انرژی در شرایط اقلیمی تهران ...
فضای خورشیدی به دیوار جنوبی ساختمان اضافه شود می‌تواند بار گرمایشی آن را کاهش
دهد ... بارهای حرارته بار گرمایشی سالانه ساختمان در حالتهای دارای فضای خورشیدی و ...

اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران - انجمن علمی ...

مقاله با بررسی نحوه عملکرد عناصر معماری به کار رفته در معماری سنتی ایران، جهت
ایجاد آسایش حرارتی، به تشریح. اصول سامانه ... سامانه های ایستای خورشیدی، گرمایش،
سرمایش و روشنایی مورد. نیاز برای ایجاد .... کاهش دما توسط اثر جرم زمین استفاده می
شود هرچند این فضا .... سامانه پوسته دو جداره، راهکاری قابل اجراء برای کاهش بار.
سرمایش ...

مقالات - مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی

بررسی کاربرد لولاس هدردر سیستم های گرمایشی به همراه شبیه سازی جریان در داخل آن
... چکيده: در اين مقاله، محاسبات و طراحي بهينه و اجراي سيستم آب گرم خورشيدي براي
... تاثیر میزان اثرگذاری اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در مصرف انرژی یک ...
چکیده: در روشهای متعارف سرمایش، بارمحسوس (کاهش دما) و بار نهان (کاهش رطوبت) هردو
به ...

نقش عایقکاری در کاهش بار حرارتی - پشم سنگ شرکت آرمان عایق اسپادانا

30 ژوئن 2015 ... بررسی نقش عایقکاری در کاهش بار حرارتی ساختمان ... خصوصیات گرمایی ،
مکانیکی و شیمیایی عایقها نیز فاکتور دیگری است که تأثیر بسزایی در میزان
مطلوبیت عایق دارد. ... سطح زیربنای مفید ساختمان شامل فضاهای کنترل شده : کمتر از
۱۰۰۰ ... شرایط بهره گیری از نور خورشید: از انرژی خورشید بهره مند است.

اسفند ۸٧ - تاسيسات حرارتی برودتی و تهويه مطبوع - پرشین بلاگ

20 مارس 2009 ... بررسی اولیه ساختمان برای طراحی سیستمهای بروتی ... مشابه بار حرارتی، بار
برودتی هم برای ساعت و روز طرح در تابستان مطرح می شود و به صورت گرمای ... بخش
بزرگی از اشعه های خورشیدی در برخورد با ذرات مختلف به فضای ماورا اتمسفر ... در
مقادیر این جداول، انتقال حرارتی که در اثر اختلاف دمای هوای دو طرف شیشه از ...

اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران - انجمن علمی ...

مقاله با بررسی نحوه عملکرد عناصر معماری به کار رفته در معماری سنتی ایران، جهت
ایجاد آسایش حرارتی، به تشریح. اصول سامانه ... سامانه های ایستای خورشیدی، گرمایش،
سرمایش و روشنایی مورد. نیاز برای ایجاد .... کاهش دما توسط اثر جرم زمین استفاده می
شود هرچند این فضا .... سامانه پوسته دو جداره، راهکاری قابل اجراء برای کاهش بار.
سرمایش ...

خورشیدی بایگانی - تخفیفستان فایل

مقاله بررسی روند افزایش و کاهش دما در خشک کن خورشیدی غیرفعال،غیرمستقیم ....
بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
...

تهویه مطبوع ساختمان و راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان

22 ا کتبر 2016 ... این بخش دقیقا می تواند بروی رفاه و آسایش انسان بسیار تاثیر گذار ... اصولا تهویه
مطبوع شامل مواردی همچون سرمایش-گرمایش-رطوبت زنی و ... این دستگاه می بایست به
دور از موتورخانه قرار گیرد و در محلی نزدیک به فضای مورد نظر برای تهویه هوا نصب
شود. .... در این نوشتار، ضمن بررسی اجمالی انرژی خورشیدی، اصول پایه ...

انرژی خورشیدی - پیشگامان ساختمان

23 سپتامبر 2016 ... باتوجه به نياز روز افزون بشر به انرژی حرارتی و کاهش منابع انرژی ... یکم يکی از راه
های تامين انرژی در زمينه گرمايش هوای مورد نياز فضاهای بزرگ مانند ... و در ادامه تاثير
هر عامل بر کارايی حرارتی اين کلکتورها مورد بررسی قرار گرفته است. ... در این
پروژه قرار است بار حرارتی ساختمان محاسبه شده و از انرژی خورشیدی ...

ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ، ﻭﺍﺳﻄﻪ ﭘﻨﺠ - سازمان بهره وری انرژی ایران

ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺆﻟﻔﻪ ... راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺑﺎزﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﮥ آن از ﭘﻨﺠﺮه ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و وارد ﻓﻀﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ... ﻣﻘﺪار ﺑﺎر
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زاوﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻧﻮر ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽ .... ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ... در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ.

ساختمان با مصرف انرژی کم: مطالعه پارامتری پنجره دو جداره با اشاره به ...

هدف از این مقاله بررسی رفتار یک خانه واقع در مادرید است که با استراتژی های ... آب و
هوای مادرید است و به طور ویژه باعث کاهش قابل توجهی در بار گرمایشی می شود. ... علاوه
بر این، گرمایش خورشیدی منفعل می تواند نقش مهمی از 17.5 درجه سانتی گراد به 21 ...
جدول 1 ویژگیهایِ ساختمان معیار و فضای داخلی و دستاوردها در جدول2 نمایش داده شده است.

موضوع: استراتژی شرکت ال جی (درس مدیریت استراتژی)

پاورپوینت آموزش درس هشتم علوم پایه ششم ( طراحی

نرم افزار ارسال انبوه تلگرام نسخه 2

KIDA Idaho Falls UHD

برنامه تحت اکسل تحلیل خرپای مثلثی شکل7 12

ارگونومی کار با کامپیوتر

دانلود کتاب Blue is the warmest color فرانسوی (le bleu est une couleur

کارآموزی مراحل نصب نرم افزارها.

مقاله درباره سرما زدگی درختان

تحقیق فرهنگ و آداب و رسوم شهربابک