دانلود رایگان


بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی شهر یزد می پردازد

دانلود رایگان
بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی شهر یزد چکیده
در سال های اخیر ،توجه به بارهای گرمایشی و سرمایشی در طراحی و اجرا به منظور استفاده بهینه از سیستم های فعال و تأمین آسایش حرارتی ساکنان اهمیت روز افزون یافته است . فضای خورشیدی یا گلخانه ،از انواع سیستم های غیرفعال خورشیدی یکپارچه با ساختمان است که قابلیت کاهش بارهای گرمایشی در دورهء سرد سال را دارد .فضای خورشیدی ،حجم بسته ای در جبهه جنوبی ساختمان ،تشکیل شده از سطوح شیشه ای در مجاورت ساختمان است که با دریافت تابش خورشیدی سبب کاهش اتلاف انرژی در زمستان می شود .مناطق مرکزی فلات ایران که دارای سهم بالایی در دریافت انرژیخورشیدی است مکان مناسبی برای استفاده ازسیستم های غیرفعال خورشیدی است .از این رو ، بخش زمستان نشین خانه های سنتی اقلیم گرم و خشک ایران)شهر یزد( که بر اساس دریافت هر چه بیشتر نور جنوب بنا شده اند در ترکیب با فضای خورشیدی ، مورد بررسی قرار گرفته اند .این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که ترکیب فضای خورشیدی با ساختمان های سنتی مناطق مرکزی ایران می تواند آسایش حرارتی ساکنان خود را در ایام سرد سال فراهم آورد ، کدام گونه از فضاهای خورشیدی دارای بازدهء بالاتری در این اقلیم هستند و چگونه می توان با استفاده از مصالح جدید موجب بهبود آنشد .این تحقیق با استفاده از نرم افزار انرژی پلاس ،به محاسبهء بارهای گرمایشی و سرمایشی در یک زون حرارتی مسکونی سنتی در شهر یزد می پردازد .در این راستا ،هفت فرم از فضاهای خورشیدی متداول شناسایی شده اند و پس از مدل سازی ،میزان انرژی گرمایشی زون انتخابی محاسبه و تحلیل شده است .درنتیجه با ارائه راهکارهایی از افزایش بار سرمایشی فضا در تابستان جلوگیری و گونه های مناسب زمستانی و سالانه معرفی شده اند
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فضای خورشیدی


بار گرمایشی


زمستان


خانه های سنتی


یزد


مقاله علمی پژوهشی


مرجع دانش پارس


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


دانلود مقاله فارسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقالات حاوی کلیدواژه "نرم افزار انرژی پلاس" - جویشگر علمی فارسی ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
... بررسی تأثیر فرم پلان و نسبت مساحت پنجره جنوبی به مساحت کف در کاهش بار ...

جستجو برای: بار گرمایشی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

در این پایان‌نامه، سیستم فضای خورشیدی الحاقی، به عنوان حالتی از روش دریافت مجزا،
.... مهمترین موضوعات مورد بررسی؛ تأثیر سایبان ها در کاهش مصرف انرژی و ارتقای ...

بررسی تاثیر استفاده از فضای خورشیدی بر مصرف انرژی در ... - دیتاسرا

بررسی تاثیر استفاده از فضای خورشیدی بر مصرف انرژی در شرایط اقلیمی تهران ...
فضای خورشیدی به دیوار جنوبی ساختمان اضافه شود می‌تواند بار گرمایشی آن را کاهش
دهد ... بارهای حرارته بار گرمایشی سالانه ساختمان در حالتهای دارای فضای خورشیدی و ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 21 - تجزيه و تحليل اثر بار حرارتي يك لوله گرمايي (ترموسيفون) و محاسبه ... عمودي
و تبخير کننده مايل در آب گرمکن هاي خانگي خورشيدي ترموسيفوني (چکیده) .... 150 -
بررسی آزمايشگاهی تاثير تزريق بخار در کاهش اکسيدهای ازت در ...

مقایسه انواع چیلر به همراه جداول مربوط | آساتهویه

13 ژانويه 2016 ... بررسی چیلر های تراکمی و جذبی از دیدگاه انرژی همواره مورد علاقه مهندسین و دست ...
کاربرد که منابع رایگان انرژی مانند خورشید و زمین گرمایی در دسترس باشد . ... پیچی
(اسکرو) و جذبی تک اثره و میزان انرژی مصرفی، فضای مورد نیاز و هزینه .... و برای
کاهش اثر مقدار عددی بار در محاسبات انرژی، بار هر ساعت را نسبت به بار ...

اسفند ۸٧ - تاسيسات حرارتی برودتی و تهويه مطبوع - پرشین بلاگ

20 مارس 2009 ... بررسی اولیه ساختمان برای طراحی سیستمهای بروتی ... مشابه بار حرارتی، بار
برودتی هم برای ساعت و روز طرح در تابستان مطرح می شود و به صورت گرمای ... بخش
بزرگی از اشعه های خورشیدی در برخورد با ذرات مختلف به فضای ماورا اتمسفر ... در
مقادیر این جداول، انتقال حرارتی که در اثر اختلاف دمای هوای دو طرف شیشه از ...

مدل سازی مسکن پایدار با تاکید بر تابش خورشیدی - pdf1.ir

23 ساله به بررسی آسایش محیطی پرداخته شد و پس از پردازش فاکتورهای اقلیمی با ...
خورشیدی در جهت کاهش بار سیستم گرمایش، سرمایش و روشنایی ساختمان ها ..... ضخامت
دیوار پنجره به جهت سایه اندازی، بر روی میزان نور وارد شده به فضا تأثیر دارد.

مقالات حاوی کلیدواژه "نرم افزار انرژی پلاس" - جویشگر علمی فارسی ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
... بررسی تأثیر فرم پلان و نسبت مساحت پنجره جنوبی به مساحت کف در کاهش بار ...

پروفایل - دانشگاه شهید بهشتی

M. Tahbaz, "Primary stage of solar energy use in architecture - shadow ... طاهباز, "
آتريوم و روشنايي فضاي داخلي ساختمان هاي اداري (بررسي تاثير فرم و سقف ..... در
كنترل شرايط داخلي بناهاي ارزشمند مناطق كويري و كاهش بار گرمايشي و سرمايشي آن" ...

شرکت تحقیقاتی،پژوهشی و مهندسی افرا - نقشه پنجره در میزان اتلاف ...

8 نوامبر 2015 ... پنجره نقش مهمی در کاهش یا افزایش انرژی دارد. ... دهنده آن تاثیر مستقیم بر میزان بار
حرارتی و برودتی و همچنین مصرف انرژی در دوره های گرمایش و سرمایش سال خواهد گذاشت.
... و گرمایش موثر باشد/ همچنین ضریب دریافت گرمای خورشیدی نیز در دوره ... در
صورتی که دمای یک فضا کنترل نشود و روشن و خاموش شدن دستگاه ...

اﻓﺰار ﮐﺮﯾﺮ ﺷﺪه اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

اﻓﺰار ﮐﺮﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘ. ﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در
... اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎرﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ،. ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و آب ﮔﺮم ... ﺟﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و. 104920 ... اﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﺮﯾﺮ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻻﯾﻪ. ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ
و ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ار. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻤﻮد. ... ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
.

پروفایل - دانشگاه شهید بهشتی

M. Tahbaz, "Primary stage of solar energy use in architecture - shadow ... طاهباز, "
آتريوم و روشنايي فضاي داخلي ساختمان هاي اداري (بررسي تاثير فرم و سقف ..... در
كنترل شرايط داخلي بناهاي ارزشمند مناطق كويري و كاهش بار گرمايشي و سرمايشي آن" ...

معرفی روش طراحی ساختمان انرژی صفر

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺮژي ﺻﻔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺪ واژه ... ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدﮔﻴﺮ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎز
اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ... ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮي ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آن. ،. ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژي ... ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﺳا. ﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

خورشیدی بایگانی - تخفیفستان فایل

مقاله بررسی روند افزایش و کاهش دما در خشک کن خورشیدی غیرفعال،غیرمستقیم ....
بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد چاپ. تاریخ : پنج‌شنبه 9 دی 1395 در ساعت 00:33 ...

دریافت نتیجه داوری - سازمان بهره وری انرژی ایران

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ راﯾﺞ و ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي. ﭘﻮﺳﺘﺮ ... ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي درﻣﻌﻤﺎري ﻓﻀﺎي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺮم ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ رو ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺗﺠﻬﺰات ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ آن ..... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه ﺗﺎﺑﺸﯽ راﻫﮑﺎري ﻧﻮﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ.
اﻗﻞ.

مقایسه انواع چیلر به همراه جداول مربوط | آساتهویه

13 ژانويه 2016 ... بررسی چیلر های تراکمی و جذبی از دیدگاه انرژی همواره مورد علاقه مهندسین و دست ...
کاربرد که منابع رایگان انرژی مانند خورشید و زمین گرمایی در دسترس باشد . ... پیچی
(اسکرو) و جذبی تک اثره و میزان انرژی مصرفی، فضای مورد نیاز و هزینه .... و برای
کاهش اثر مقدار عددی بار در محاسبات انرژی، بار هر ساعت را نسبت به بار ...

خورشیدی بایگانی - تخفیفستان فایل

مقاله بررسی روند افزایش و کاهش دما در خشک کن خورشیدی غیرفعال،غیرمستقیم ....
بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
...

جستجو برای: بار گرمایشی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

در این پایان‌نامه، سیستم فضای خورشیدی الحاقی، به عنوان حالتی از روش دریافت مجزا،
.... مهمترین موضوعات مورد بررسی؛ تأثیر سایبان ها در کاهش مصرف انرژی و ارتقای ...

تاثیر محل قرارگیری عایق حرارتی در جدارهای ساختمانی بر بارهای ...

ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ... ﻛﺎﻫﺶ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﻳﻖ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﻭﺍﮊﻩ ... ﻭ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺒﺤﺚ ... ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﮔﺬﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻮﺭﮔﺬﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ... ﻻﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺯﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ، ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع

ن ﺑﻪ ﻏﺎر اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم، ﻛﺸﻒ آﺗﺶ ﮔﺎم ﺑﻌﺪي، ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮ ﭘﻨـﺎه در ﻓﻀـﺎي ﺑـﺎز و ﺳـﺎﺧﺖ. ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻧﺪ اﻳﻦ ....
ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎدﮔﻴﺮ و دودﻛﺶ. ﺧﻮرﺷﻴﺪي. (. ﺣﺎﻟﺖ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي در ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻠﻴﻤﻲ
اﻳﺮان. 39. اﻣﻜﺎن ... ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﺎﻳﻘﻜﺎري ﺣﺮارﺗﻲ ﺟﺪاره ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. 41. ﺑﻬﻴﻨﻪ
.

اخبار کنفرانس ها » پیوستن پروفسور شاهین حیدری رئیس دانشکده ...

6 سپتامبر 2016 ... تحلیل حرارتی فضاهای خورشیدی، سارا گیلانی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۲/۰۱;
بررسی اثر دودکش خورشیدی بر کاهش بار حرارتی ساختمان اداری ...

اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران - انجمن علمی ...

مقاله با بررسی نحوه عملکرد عناصر معماری به کار رفته در معماری سنتی ایران، جهت
ایجاد آسایش حرارتی، به تشریح. اصول سامانه ... سامانه های ایستای خورشیدی، گرمایش،
سرمایش و روشنایی مورد. نیاز برای ایجاد .... کاهش دما توسط اثر جرم زمین استفاده می
شود هرچند این فضا .... سامانه پوسته دو جداره، راهکاری قابل اجراء برای کاهش بار.
سرمایش ...

مقاله بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای ...

مقاله بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین
خانه های سنتی شهر یزد, در کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (International ...

The Effect of Green Roof on Reducing Environment Temperature - Sid

ساختمان تأثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعه های خورشیدی در خنک سازی
فضا نقش دارد. این خنک سازی با ... با هدف تبدیل فضای مرده پشت بام ها به یک فضای
پویا ساخته 1بام سبز. می شود. ... شهری است. این فناوری با مزایای فراوانی از جمله
کاهش بار گرمایش ... بررسی اجمالی مزایاي کمی و کیفی بام سبز در مقایسه با. بام
معمولی.

بهینه سازی دودکش خورشیدی و بررسی اثر آن بر تهویه ساختمان*

و گرمایش می شود، راهکارهای طراحی غیرفعال، کمک قابل توجهی به کاهش مصرف انرژی
می کند. ... تحقیق، تاثیر به کارگیری دودکش خورشیدی بر تهویه فضاهای متصل به
آن در ... اول تحت عنوان "بررسی اثر دودکش خورشیدی در کاهش بار حرارتی ساختمان های*.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 21 - تجزيه و تحليل اثر بار حرارتي يك لوله گرمايي (ترموسيفون) و محاسبه ... عمودي
و تبخير کننده مايل در آب گرمکن هاي خانگي خورشيدي ترموسيفوني (چکیده) .... 150 -
بررسی آزمايشگاهی تاثير تزريق بخار در کاهش اکسيدهای ازت در ...

بررسی پارامترهای مؤثر در میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی در ایران

در اين بررسي از نرم افزار ASEAM جهت محاسبه پارامترهاي مؤثر بر بار حرارتي و
ميزان ... نمود بنابراين در كل ۹ فضا (thermal zone) جهت انجام محاسبات گرمايشي
خواهيم داشت. ... را تغيير داده و اثر آن را بر ميزان بار گرمايشي ساختمان و مصرف سالانه
انرژي (براي ... در نتيجه از يک حد ضخامت عايق به بعد کاهش بار حرارتي و مصرف
انرژي روند ...

fasl 1-اصول طراحي اقليمي

ﺗﻮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﺘﺘﺪ ؛ ﻭﻟﯽ ﺑﻘﻴﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ. ﺳﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﻨﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .... ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻗﻠﻴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ...
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﻃﻮ. ﺑﺖ ﻫﻮﺍ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﺎﻳﺶ. ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ..... ﺳﺒﻚ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﺭ. ﺟﻬﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ
...

The Effect of Green Roof on Reducing Environment Temperature - Sid

ساختمان تأثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعه های خورشیدی در خنک سازی
فضا نقش دارد. این خنک سازی با ... با هدف تبدیل فضای مرده پشت بام ها به یک فضای
پویا ساخته 1بام سبز. می شود. ... شهری است. این فناوری با مزایای فراوانی از جمله
کاهش بار گرمایش ... بررسی اجمالی مزایاي کمی و کیفی بام سبز در مقایسه با. بام
معمولی.

خورشید - سایت نجوم ایران

7-10 بررسي امکان‌پذيري چرخه بلندمدت خورشيدي و وقوع عصر يخبندان ... نيروي
گريز از مرکز حاصل از اين حرکت چرخشي خورشيد، 18 ميليون بار ضعيف‌تر از ....
نيست که بتواند انرژي گرمايي داخل خورشيد را به صورت انرژي تابشي از خود گسيل
کند. ..... چرخه‌‌هاي خورشيدي تاثير فراواني بر فضاي منظومه شمسي دارد که تاثير آن بر
شرايط ...

بهسازی حرارتی جدار ساختمان‌های موجود در اقلیم سرد در ایران با بهره‌گیری ...

در اقلیم سرد کاهش بار گرمایش، از نظر اقتصادی .... از طرفی دیگر، افزایش دمای سطح
خارجی دیوار، در اثر دریافت تابش خورشید، موجب. شدت یافتن ... بررسی شرایط
فضای داخل از نظر آسایش حرارتی، بدون درنظرگرفتن تجهیزات کمکی، نمودار های دمای
خشک.

بررسي شرايط طراحي بر عملكرد بويلرهاي چگالشي - بویلر چگالشی

سیستم های خورشیدی ... بررسی تاثير شرايط طراحی بر عملكرد بويلرهای چگالشی ...
و كاهش هزينه هاي بهرهبرداري شده و با كاهش شديد فضاي اشغال منجر به افزايش فضاي ....
به تامین بار گرمایشی با دمای بالا نمی باشد، دستگاه شرایط کارکرد و نوع احتراق ...

تحقيق و توسعه - شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

83, شرکت پژوهش‌هاي ساختماني ايران, بررسي تاثير عايق‌کاري بر بار حرارتي و
برودتي ... 84-83, شركت احداث كنترل, تدوين استاندارد طراحي فضاي موتورخانه ... 84-
83, دانشگاه علم و صنعت - آزمايشگاه تاسيسات, بررسي تاثير درزگيرها بر بار
گرمايشي و ... 82-80, پژوهشکده علوم و فناوري انرژي شريف, کاهش مصرف انرژي در
فرايندهاي ...

بهسازی حرارتی جدار ساختمان‌های موجود در اقلیم سرد در ایران با بهره‌گیری ...

در اقلیم سرد کاهش بار گرمایش، از نظر اقتصادی .... از طرفی دیگر، افزایش دمای سطح
خارجی دیوار، در اثر دریافت تابش خورشید، موجب. شدت یافتن ... بررسی شرایط
فضای داخل از نظر آسایش حرارتی، بدون درنظرگرفتن تجهیزات کمکی، نمودار های دمای
خشک.

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی ... - فورکیا فایل

4 دسامبر 2016 ... بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد. در سال های اخیر ،توجه به بارهای گرمایشی و ...

تاثیر محل قرارگیری عایق حرارتی در جدارهای ساختمانی بر بارهای ...

ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ... ﻛﺎﻫﺶ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﻳﻖ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﻭﺍﮊﻩ ... ﻭ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺒﺤﺚ ... ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﮔﺬﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻮﺭﮔﺬﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ... ﻻﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺯﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ساختمان با مصرف انرژی کم: مطالعه پارامتری پنجره دو جداره با اشاره به ...

هدف از این مقاله بررسی رفتار یک خانه واقع در مادرید است که با استراتژی های ... آب و
هوای مادرید است و به طور ویژه باعث کاهش قابل توجهی در بار گرمایشی می شود. ... علاوه
بر این، گرمایش خورشیدی منفعل می تواند نقش مهمی از 17.5 درجه سانتی گراد به 21 ...
جدول 1 ویژگیهایِ ساختمان معیار و فضای داخلی و دستاوردها در جدول2 نمایش داده شده است.

خورشید - سایت نجوم ایران

7-10 بررسي امکان‌پذيري چرخه بلندمدت خورشيدي و وقوع عصر يخبندان ... نيروي
گريز از مرکز حاصل از اين حرکت چرخشي خورشيد، 18 ميليون بار ضعيف‌تر از ....
نيست که بتواند انرژي گرمايي داخل خورشيد را به صورت انرژي تابشي از خود گسيل
کند. ..... چرخه‌‌هاي خورشيدي تاثير فراواني بر فضاي منظومه شمسي دارد که تاثير آن بر
شرايط ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ اﺗﻼف اﻧﺮژي در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ راﻫﮑ

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﺪ ﻧ. ﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .... ﺧﻮرﺷﯿﺪي و ...
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﯾﻦ اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده. ﮔﺮدد . ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آژاﻧﺲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ .... ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﻀﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ، ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳ. ﺐ را ﺑﺮاي ...

Tayyebeh Yazarlou - Google Scholar Citations

بررسی نقش حیاط مرکزی در تهویه خانه های سنتی شهر یزد‎ ... بررسی تأثیر فضای
خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی شهر یزد‎.

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد. در سال های اخیر ،توجه به بارهای گرمایشی و سرمایشی در طراحی و اجرا ...

پاورپوینت بررسی ساختمان های خورشیدی(انرژی های خورشیدی در ...

15 ژانويه 2017 ... ذخیره شده پاورپوینت کامل بررسی و تأثیر و نقش انرژی خورشیدی در ... خورشیدی در
ساختمان ها)-5853 2016-08-03 دسته: معماری بازدید: 1 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: .
... با اجرای بخشی از استراتژی ها، کاهش چشم گیری در انرژی مصرفی واحد های ...
گرمایش فضای درونی ساختمان از طریق ورود انرژی خورشیدی از پنجرها -بام ...

فضای خورشیدی بایگانی – دپارتمان آموزش و پژوهش گروه طراحی محیطی

9 ژانويه 2017 ... بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد نوع فایل:PDF تعدا صفحات:۱۷ سال انتشار:۱۳۹۴ ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی ... - فایل تک

4 دسامبر 2016 ... بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد. در سال های اخیر ،توجه به بارهای گرمایشی و ...

انرژی خورشیدی - پیشگامان ساختمان

23 سپتامبر 2016 ... باتوجه به نياز روز افزون بشر به انرژی حرارتی و کاهش منابع انرژی ... یکم يکی از راه
های تامين انرژی در زمينه گرمايش هوای مورد نياز فضاهای بزرگ مانند ... و در ادامه تاثير
هر عامل بر کارايی حرارتی اين کلکتورها مورد بررسی قرار گرفته است. ... در این
پروژه قرار است بار حرارتی ساختمان محاسبه شده و از انرژی خورشیدی ...

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری

پروژه کامل استفاده از بهینه سازی استوار (Robust

فارماکولوژی کاتزونگ

فایل فلش تبلت GSTAR A9

تحقیق نقش برنامه ریزی در مدیریت اقتصادی خانه

جزوه مبانی و اصول مدیریت آموزشی بر اساس کتاب علی

دانلود حل المسائل VLSI هریس Harris

مقاله درباره سرجيمز چادويك کاشف نوترون

مقاله درمورد آسفالت و بتن رنگی

مقاله درباره سودها و جریانهای نقدی 30 ص