دانلود رایگان


بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی شهر یزد می پردازد

دانلود رایگان
بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی شهر یزد چکیده
در سال های اخیر ،توجه به بارهای گرمایشی و سرمایشی در طراحی و اجرا به منظور استفاده بهینه از سیستم های فعال و تأمین آسایش حرارتی ساکنان اهمیت روز افزون یافته است . فضای خورشیدی یا گلخانه ،از انواع سیستم های غیرفعال خورشیدی یکپارچه با ساختمان است که قابلیت کاهش بارهای گرمایشی در دورهء سرد سال را دارد .فضای خورشیدی ،حجم بسته ای در جبهه جنوبی ساختمان ،تشکیل شده از سطوح شیشه ای در مجاورت ساختمان است که با دریافت تابش خورشیدی سبب کاهش اتلاف انرژی در زمستان می شود .مناطق مرکزی فلات ایران که دارای سهم بالایی در دریافت انرژیخورشیدی است مکان مناسبی برای استفاده ازسیستم های غیرفعال خورشیدی است .از این رو ، بخش زمستان نشین خانه های سنتی اقلیم گرم و خشک ایران)شهر یزد( که بر اساس دریافت هر چه بیشتر نور جنوب بنا شده اند در ترکیب با فضای خورشیدی ، مورد بررسی قرار گرفته اند .این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که ترکیب فضای خورشیدی با ساختمان های سنتی مناطق مرکزی ایران می تواند آسایش حرارتی ساکنان خود را در ایام سرد سال فراهم آورد ، کدام گونه از فضاهای خورشیدی دارای بازدهء بالاتری در این اقلیم هستند و چگونه می توان با استفاده از مصالح جدید موجب بهبود آنشد .این تحقیق با استفاده از نرم افزار انرژی پلاس ،به محاسبهء بارهای گرمایشی و سرمایشی در یک زون حرارتی مسکونی سنتی در شهر یزد می پردازد .در این راستا ،هفت فرم از فضاهای خورشیدی متداول شناسایی شده اند و پس از مدل سازی ،میزان انرژی گرمایشی زون انتخابی محاسبه و تحلیل شده است .درنتیجه با ارائه راهکارهایی از افزایش بار سرمایشی فضا در تابستان جلوگیری و گونه های مناسب زمستانی و سالانه معرفی شده اند
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فضای خورشیدی


بار گرمایشی


زمستان


خانه های سنتی


یزد


مقاله علمی پژوهشی


مرجع دانش پارس


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


دانلود مقاله فارسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد. در سال های اخیر ،توجه به بارهای گرمایشی و سرمایشی در طراحی و اجرا ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻛﺎﻫﺶ. ﻣﺼﺮف. اﻧﺮژي. ﺗﺠﻬﻴﺰات. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ❑. ﺑﻬﺒﻮد. و. ﺑﻬﺴﺎزي. ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ...
اﺛﺮ. ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ. در. ﺑﺮق. ﻣﺼﺮﻓﻲ،. ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ. و. ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ. ﺑﮕﺬارﻧﺪ . ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ. ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روﺷﻨﺎﻳﻲ.
ﻣﻤﻴﺰي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ... ﻓﻀﺎي. ﺧﺎرج. در. ارﺗﺒﺎط. اﺳﺖ. ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺷﺎﻣﻞ. دﻳﻮار،. ﺳﻘﻒ. ،. ﻛﻒ،. در،. ﺳﻄﻮح.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﭘﻮ. ن. ﻞ. ﻳﻮ ر. ر. ﻮح ... ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزي
ﭘﻮﺳﺘﻪ ...

The Effect of Green Roof on Reducing Environment Temperature - Sid

ساختمان تأثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعه های خورشیدی در خنک سازی
فضا نقش دارد. این خنک سازی با ... با هدف تبدیل فضای مرده پشت بام ها به یک فضای
پویا ساخته 1بام سبز. می شود. ... شهری است. این فناوری با مزایای فراوانی از جمله
کاهش بار گرمایش ... بررسی اجمالی مزایاي کمی و کیفی بام سبز در مقایسه با. بام
معمولی.

مقالات حاوی کلیدواژه "نرم افزار انرژی پلاس" - جویشگر علمی فارسی ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
... بررسی تأثیر فرم پلان و نسبت مساحت پنجره جنوبی به مساحت کف در کاهش بار ...

طراحي يك سيستم چيلر جذبي خورشيدي در شهر تهران و بررسي عملكرد ...

كاربري انرژي خورشيدي به منظور تامين آبگرم مصرفي، گرمايش و سرمايش فضاها در
ايران ... جذبي خورشيدي در مقايسه با چيلر جذبي هاي رايج مورد بررسي قرار گرفته
است. .... نرم افزار، بار برودتی ساختمان 145.5 کیلو وات به ازای 894 متر مربع فضاي
مفيد تهويه شده است. .... همچنين تغيير مقدار دز مصرفي ازن تاثير چنداني در كاهش آن
ندارد.

یزد | ۱Buy1

بررسی رابطه بین رهبری تحولگرا و بهزیستی روانشناختی با تأکید بر نقش ...
بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
...

بررسی پارامترهای مؤثر در میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی در ایران

در اين بررسي از نرم افزار ASEAM جهت محاسبه پارامترهاي مؤثر بر بار حرارتي و
ميزان ... نمود بنابراين در كل ۹ فضا (thermal zone) جهت انجام محاسبات گرمايشي
خواهيم داشت. ... را تغيير داده و اثر آن را بر ميزان بار گرمايشي ساختمان و مصرف سالانه
انرژي (براي ... در نتيجه از يک حد ضخامت عايق به بعد کاهش بار حرارتي و مصرف
انرژي روند ...

فضای خورشیدی بایگانی – دپارتمان آموزش و پژوهش گروه طراحی محیطی

9 ژانويه 2017 ... بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد نوع فایل:PDF تعدا صفحات:۱۷ سال انتشار:۱۳۹۴ ...

بررسی و مقایسه چیلر های تراکمی و جذبی از نظر صرفه اقتصادی - کار و ...

بررسی چیلر های تراکمی و جذبی از دیدگاه انرژی همواره مورد علاقه مهندسین و دست ...
باید به کاربرد که منابع رایگان انرژی مانند خورشید و زمین گرمایی در دسترس باشد .
... تراکمی پیچی(اسکرو) و جذبی تک اثره و میزان انرژی مصرفی، فضای مورد نیاز و ....
بار ۲۴ ساعت ساختمان را از نتایج کریر استخراج کرده و برای کاهش اثر مقدار عددی بار
در ...

دسترسی به مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

Best Accuracy Of Data Assimilation In State-Space Using quadrature ...... بررسی
تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی ...

تاثیر محل قرارگیری عایق حرارتی در جدارهای ساختمانی بر بارهای ...

ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ... ﻛﺎﻫﺶ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﻋﺎﻳﻖ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﻭﺍﮊﻩ ... ﻭ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺒﺤﺚ ... ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﮔﺬﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻮﺭﮔﺬﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ... ﻻﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺯﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

تحقيق و توسعه - شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

83, شرکت پژوهش‌هاي ساختماني ايران, بررسي تاثير عايق‌کاري بر بار حرارتي و
برودتي ... 84-83, شركت احداث كنترل, تدوين استاندارد طراحي فضاي موتورخانه ... 84-
83, دانشگاه علم و صنعت - آزمايشگاه تاسيسات, بررسي تاثير درزگيرها بر بار
گرمايشي و ... 82-80, پژوهشکده علوم و فناوري انرژي شريف, کاهش مصرف انرژي در
فرايندهاي ...

پروفایل - دانشگاه شهید بهشتی

M. Tahbaz, "Primary stage of solar energy use in architecture - shadow ... طاهباز, "
آتريوم و روشنايي فضاي داخلي ساختمان هاي اداري (بررسي تاثير فرم و سقف ..... در
كنترل شرايط داخلي بناهاي ارزشمند مناطق كويري و كاهش بار گرمايشي و سرمايشي آن" ...

اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران - انجمن علمی ...

مقاله با بررسی نحوه عملکرد عناصر معماری به کار رفته در معماری سنتی ایران، جهت
ایجاد آسایش حرارتی، به تشریح. اصول سامانه ... سامانه های ایستای خورشیدی، گرمایش،
سرمایش و روشنایی مورد. نیاز برای ایجاد .... کاهش دما توسط اثر جرم زمین استفاده می
شود هرچند این فضا .... سامانه پوسته دو جداره، راهکاری قابل اجراء برای کاهش بار.
سرمایش ...

خورشید - سایت نجوم ایران

7-10 بررسي امکان‌پذيري چرخه بلندمدت خورشيدي و وقوع عصر يخبندان ... نيروي
گريز از مرکز حاصل از اين حرکت چرخشي خورشيد، 18 ميليون بار ضعيف‌تر از ....
نيست که بتواند انرژي گرمايي داخل خورشيد را به صورت انرژي تابشي از خود گسيل
کند. ..... چرخه‌‌هاي خورشيدي تاثير فراواني بر فضاي منظومه شمسي دارد که تاثير آن بر
شرايط ...

ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ، ﻭﺍﺳﻄﻪ ﭘﻨﺠ - سازمان بهره وری انرژی ایران

ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺆﻟﻔﻪ ... راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺑﺎزﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﮥ آن از ﭘﻨﺠﺮه ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و وارد ﻓﻀﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ... ﻣﻘﺪار ﺑﺎر
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زاوﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻧﻮر ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽ .... ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ... در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ.

مدل سازی مسکن پایدار با تاکید بر تابش خورشیدی - pdf1.ir

23 ساله به بررسی آسایش محیطی پرداخته شد و پس از پردازش فاکتورهای اقلیمی با ...
خورشیدی در جهت کاهش بار سیستم گرمایش، سرمایش و روشنایی ساختمان ها ..... ضخامت
دیوار پنجره به جهت سایه اندازی، بر روی میزان نور وارد شده به فضا تأثیر دارد.

اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران - انجمن علمی ...

مقاله با بررسی نحوه عملکرد عناصر معماری به کار رفته در معماری سنتی ایران، جهت
ایجاد آسایش حرارتی، به تشریح. اصول سامانه ... سامانه های ایستای خورشیدی، گرمایش،
سرمایش و روشنایی مورد. نیاز برای ایجاد .... کاهش دما توسط اثر جرم زمین استفاده می
شود هرچند این فضا .... سامانه پوسته دو جداره، راهکاری قابل اجراء برای کاهش بار.
سرمایش ...

اخبار کنفرانس ها » پیوستن پروفسور شاهین حیدری رئیس دانشکده ...

6 سپتامبر 2016 ... تحلیل حرارتی فضاهای خورشیدی، سارا گیلانی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۲/۰۱;
بررسی اثر دودکش خورشیدی بر کاهش بار حرارتی ساختمان اداری ...

مقالات حاوی کلیدواژه "نرم افزار انرژی پلاس" - جویشگر علمی فارسی ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
... بررسی تأثیر فرم پلان و نسبت مساحت پنجره جنوبی به مساحت کف در کاهش بار ...

The Effect of Green Roof on Reducing Environment Temperature - Sid

ساختمان تأثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعه های خورشیدی در خنک سازی
فضا نقش دارد. این خنک سازی با ... با هدف تبدیل فضای مرده پشت بام ها به یک فضای
پویا ساخته 1بام سبز. می شود. ... شهری است. این فناوری با مزایای فراوانی از جمله
کاهش بار گرمایش ... بررسی اجمالی مزایاي کمی و کیفی بام سبز در مقایسه با. بام
معمولی.

پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

كاهش مصرف انرژی در ساختمانها با استفاده از گرمایش منقطع. 19. ... مطالعه و بررسی
میزان تاثیر سایبان غیر ساختمانی در كاهش بار برودنی ساختمان. 37. ... معرفی چند
تكنیك غیر فعال خورشیدی برای سرمایش ساختمانها در اقلیم گر و خشك ایران ...
استفاده از پارتیشن جهت كنترل نرخ انتقال حرارت جابه جایی طبیعی در فضا محصور
ساختمان.

تاسیسات وساختمان -

محاسبات بارهای سرمایش و گرمایش یك پروژه در تمامی ساعات روز و تعیین ساعت ...
قابلیت بررسی تاثیر عایق كاری در بار حرارتی وبرودتی ساختمان جهت كاهش پرت
انرژی . ... و انرژی تابشی خورشیدی و چراغها و افراد و بارهای تجهیزات داخلی برای تمامی
ساعات ... و برنامه توان محاسبه بار حرارتی ذخیره شده توسط دیوارهای آن فضا را دارد و
همچنین ...

The Effect of Green Roof on Reducing Environment Temperature - Sid

ساختمان تأثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعه های خورشیدی در خنک سازی
فضا نقش دارد. این خنک سازی با ... با هدف تبدیل فضای مرده پشت بام ها به یک فضای
پویا ساخته 1بام سبز. می شود. ... شهری است. این فناوری با مزایای فراوانی از جمله
کاهش بار گرمایش ... بررسی اجمالی مزایاي کمی و کیفی بام سبز در مقایسه با. بام
معمولی.

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد. در سال های اخیر ،توجه به بارهای گرمایشی و سرمایشی در طراحی و اجرا ...

مدل سازی مسکن پایدار با تاکید بر تابش خورشیدی - pdf1.ir

23 ساله به بررسی آسایش محیطی پرداخته شد و پس از پردازش فاکتورهای اقلیمی با ...
خورشیدی در جهت کاهش بار سیستم گرمایش، سرمایش و روشنایی ساختمان ها ..... ضخامت
دیوار پنجره به جهت سایه اندازی، بر روی میزان نور وارد شده به فضا تأثیر دارد.

خورشیدی بایگانی - تخفیفستان فایل

مقاله بررسی روند افزایش و کاهش دما در خشک کن خورشیدی غیرفعال،غیرمستقیم ....
بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
...

طراحی جزئیات مناسب بام سبز برای کاهش مصرف انرژی ساختمان*

10 مارس 2012 ... در کاهش انتقال حرارت اثر بسیار مطلوب تری دارد و می تواند برای ساختمان ... از سایر
مزایای این بام ها می توان به کاهش بار گرمایش و سرمایش، ... عمل می کند و تبادل گرما
بین فضای داخل و بیرون ساختمان را کنترل می .... اما بسیاری از عوامل مانند عمق بستر
، میزان تابش خورشیدی، آب و هوا، .... توزیع دمایی بررسی می گردند.

بررسی و مقایسه چیلر های تراکمی و جذبی از نظر صرفه اقتصادی - کار و ...

بررسی چیلر های تراکمی و جذبی از دیدگاه انرژی همواره مورد علاقه مهندسین و دست ...
باید به کاربرد که منابع رایگان انرژی مانند خورشید و زمین گرمایی در دسترس باشد .
... تراکمی پیچی(اسکرو) و جذبی تک اثره و میزان انرژی مصرفی، فضای مورد نیاز و ....
بار ۲۴ ساعت ساختمان را از نتایج کریر استخراج کرده و برای کاهش اثر مقدار عددی بار
در ...

طراحي و محاسبات سيستم تامين گرمايش يک خانه خورشيدي با شرايط آب ...

در يزد محاسبه. گرد. هدي . سپس اثر. عايقكاری در کاهش اين بار حرارتی بررسی می.
گردد. ... گرمايش اين ساختمان که شامل گرمايش فضا و تامين آب گرم. مصرفی می.

مدل سازی مسکن پایدار با تاکید بر تابش خورشیدی - pdf1.ir

23 ساله به بررسی آسایش محیطی پرداخته شد و پس از پردازش فاکتورهای اقلیمی با ...
خورشیدی در جهت کاهش بار سیستم گرمایش، سرمایش و روشنایی ساختمان ها ..... ضخامت
دیوار پنجره به جهت سایه اندازی، بر روی میزان نور وارد شده به فضا تأثیر دارد.

شرکت تحقیقاتی،پژوهشی و مهندسی افرا - نقشه پنجره در میزان اتلاف ...

8 نوامبر 2015 ... پنجره نقش مهمی در کاهش یا افزایش انرژی دارد. ... دهنده آن تاثیر مستقیم بر میزان بار
حرارتی و برودتی و همچنین مصرف انرژی در دوره های گرمایش و سرمایش سال خواهد گذاشت.
... و گرمایش موثر باشد/ همچنین ضریب دریافت گرمای خورشیدی نیز در دوره ... در
صورتی که دمای یک فضا کنترل نشود و روشن و خاموش شدن دستگاه ...

اثر بخشی عایق کاری جداره، نوع پنجره و نورپردازی طبیعی بر تقاضا و ...

12 ژوئن 2008 ... بررسی پیاده‌سازی مقررات ملی ساختمان: حال و آینده .... معمولا اثر نامطلوب پنجره‌ها در
ساختمان‌های کوچکتر بر روی بار گرمایشی است. ... نور خورشید از خود نشان دهند و
توانسته‌اند موجب کاهش بار سرمایشی شوند ولی خواص تشعشعی آنها ثابت است. ...
کاهش مشکلات انعکاس بیش از حد نور (glare) از سطوح در فضای داخل و افزایش ...

تاسیسات وساختمان -

محاسبات بارهای سرمایش و گرمایش یك پروژه در تمامی ساعات روز و تعیین ساعت ...
قابلیت بررسی تاثیر عایق كاری در بار حرارتی وبرودتی ساختمان جهت كاهش پرت
انرژی . ... و انرژی تابشی خورشیدی و چراغها و افراد و بارهای تجهیزات داخلی برای تمامی
ساعات ... و برنامه توان محاسبه بار حرارتی ذخیره شده توسط دیوارهای آن فضا را دارد و
همچنین ...

جستجو برای: بار گرمایشی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

در این پایان‌نامه، سیستم فضای خورشیدی الحاقی، به عنوان حالتی از روش دریافت مجزا،
.... مهمترین موضوعات مورد بررسی؛ تأثیر سایبان ها در کاهش مصرف انرژی و ارتقای ...

اسفند ۸٧ - تاسيسات حرارتی برودتی و تهويه مطبوع - پرشین بلاگ

20 مارس 2009 ... بررسی اولیه ساختمان برای طراحی سیستمهای بروتی ... مشابه بار حرارتی، بار
برودتی هم برای ساعت و روز طرح در تابستان مطرح می شود و به صورت گرمای ... بخش
بزرگی از اشعه های خورشیدی در برخورد با ذرات مختلف به فضای ماورا اتمسفر ... در
مقادیر این جداول، انتقال حرارتی که در اثر اختلاف دمای هوای دو طرف شیشه از ...

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار > آموزش و پژوهش > آموزش های شهروندی ...

بنابراین انرژی، اساس توسعه صنعتی و اقتصادی این کشورها بوده و خطر کاهش آن،
همچنین عواقب .... معاينه فني موتورخانه شامل مراحل مختلفي از جمله بررسي كامل ساختمان
و اجزاي ... جهت گرمایش آب را از طریق خورشید و با استفاده از آبگرمكن‌هاي خورشيدي
تأمين نمود. .... وجود فضاهاي سبز موجب تأثير مثبت بر روح و روان شهرنشينان شده و
منجر به ...

تأثیر طراحی معماری بر مصرف انرژیِ منازل مسکونی اقلیم سرد، با تکیه ...

در پژوهش حاضر تأثیر طراحی بر اساس چرخه خورشیدی روی بار گرمایشی و سرمایشی
... در این بررسی به‌دلیل اهمیت ورودی نور در فضاهای بسته، محاسبات برای ابعاد ... بر
اساس نتایج به دست آمده، می‌توان تصمیم‌های لازم را گرفت و میزان کاهش مصرف انرژی ...

طراحي يك سيستم چيلر جذبي خورشيدي در شهر تهران و بررسي عملكرد ...

كاربري انرژي خورشيدي به منظور تامين آبگرم مصرفي، گرمايش و سرمايش فضاها در
ايران ... جذبي خورشيدي در مقايسه با چيلر جذبي هاي رايج مورد بررسي قرار گرفته
است. .... نرم افزار، بار برودتی ساختمان 145.5 کیلو وات به ازای 894 متر مربع فضاي
مفيد تهويه شده است. .... همچنين تغيير مقدار دز مصرفي ازن تاثير چنداني در كاهش آن
ندارد.

دریافت نتیجه داوری - سازمان بهره وری انرژی ایران

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ راﯾﺞ و ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي. ﭘﻮﺳﺘﺮ ... ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي درﻣﻌﻤﺎري ﻓﻀﺎي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺮم ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ رو ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺗﺠﻬﺰات ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ آن ..... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه ﺗﺎﺑﺸﯽ راﻫﮑﺎري ﻧﻮﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ.
اﻗﻞ.

مشاهده خبر - پورتال کنفرانسها و همایشهای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

A217, نرگس شمس الديني, تولید انرژی از طریق انرژی زمين گرمایی. A16, محسن
طالبی, بررسی عددی تاثیرات هندسی سیکلون بر راندمان جداسازی ذرات ... A60,
اسماعیل کرمی, بررسی سلولهای خورشیدی لایه نازک انعطاف پذیر ... A144, مجید کوچ
پی ده, تعیین برنامه پاسخگویی بار بهینه به منظور کاهش همزمان قدرت بازار توان
اکتیو و تلفات ...

جستجو برای: بار گرمایشی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

در این پایان‌نامه، سیستم فضای خورشیدی الحاقی، به عنوان حالتی از روش دریافت مجزا،
.... مهمترین موضوعات مورد بررسی؛ تأثیر سایبان ها در کاهش مصرف انرژی و ارتقای ...

مقالات - مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی

بررسی کاربرد لولاس هدردر سیستم های گرمایشی به همراه شبیه سازی جریان در داخل آن
... چکيده: در اين مقاله، محاسبات و طراحي بهينه و اجراي سيستم آب گرم خورشيدي براي
... تاثیر میزان اثرگذاری اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در مصرف انرژی یک ...
چکیده: در روشهای متعارف سرمایش، بارمحسوس (کاهش دما) و بار نهان (کاهش رطوبت) هردو
به ...

طراحي يك سيستم چيلر جذبي خورشيدي در شهر تهران و بررسي عملكرد ...

كاربري انرژي خورشيدي به منظور تامين آبگرم مصرفي، گرمايش و سرمايش فضاها در
ايران ... جذبي خورشيدي در مقايسه با چيلر جذبي هاي رايج مورد بررسي قرار گرفته
است. .... نرم افزار، بار برودتی ساختمان 145.5 کیلو وات به ازای 894 متر مربع فضاي
مفيد تهويه شده است. .... همچنين تغيير مقدار دز مصرفي ازن تاثير چنداني در كاهش آن
ندارد.

وب سایت جامع هوا و اقلیم شناسی ایران » تأثیر فعالیت شهرنشینان بر ...

تغییراتی که مه و بارندگی در فضای شهری امکان ایجاد آن ها را دارند به طور خلاصه
عبارتند از: ... از طرف دیگر تشعشات خورشیدی در اثر آلودگی های مذکور کاهش می یابد
ولی جزیره ... که در بررسی های اقلیمی نقش انکار ناپذیری دارند جزیره گرمایی نیز بر
پایداری ..... اولین بار محمد حسن گنجی در سال ۱۹۵۵ آب وهوای ایران را بر اساس تقسیم
بندی ...

معرفی نرم افزار ایرانی تابش (محاسبات بار حرارتی ... - پرتال جامع انرژی

19 جولای 2016 ... حذف Over Designها در صورت استفاده از محاسبات نرم افزاري و كاهش مصرف ... قابليت
بررسي تاثير عايق كاري در بار حرارتي وبرودتي ساختمان جهت كاهش پرت انرژي . ...
سايه بانها بعلت جلوگيري از تابش انرژي خورشيدي در فصل تابستان ... وارد نمود و
برنامه توان محاسبه بار حرارتي ذخيره شده توسط ديوارهاي آن فضا را دارد ...

بررسی پارامترهای مؤثر در میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی در ایران

در اين بررسي از نرم افزار ASEAM جهت محاسبه پارامترهاي مؤثر بر بار حرارتي و
ميزان ... نمود بنابراين در كل ۹ فضا (thermal zone) جهت انجام محاسبات گرمايشي
خواهيم داشت. ... را تغيير داده و اثر آن را بر ميزان بار گرمايشي ساختمان و مصرف سالانه
انرژي (براي ... در نتيجه از يک حد ضخامت عايق به بعد کاهش بار حرارتي و مصرف
انرژي روند ...

اصل مقاله (991 K)

17 مارس 2013 ... ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻓﻀﺎي داﺧﻠﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﻓﺘﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارد . اﯾﻦ
... ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮر و اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي، ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺗﻌﻤﺪي و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، ..... ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﺎي. دوﭘﻮﺳﺘﻪ. در ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﮏ. ﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ. و ﮔ. ﺮﻣﺎﯾﺶ در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.

مقایسه انواع چیلر به همراه جداول مربوط | آساتهویه

13 ژانويه 2016 ... بررسی چیلر های تراکمی و جذبی از دیدگاه انرژی همواره مورد علاقه مهندسین و دست ...
کاربرد که منابع رایگان انرژی مانند خورشید و زمین گرمایی در دسترس باشد . ... پیچی
(اسکرو) و جذبی تک اثره و میزان انرژی مصرفی، فضای مورد نیاز و هزینه .... و برای
کاهش اثر مقدار عددی بار در محاسبات انرژی، بار هر ساعت را نسبت به بار ...

روش انتخاب سیستم های گرمایش خورشیدی

3 آگوست 2014 ... معیارهایی که باید برای تعیین اندازه سیستم های گرمایش خورشیدی ... البته با این
سیستم ها می توان بخشی از بار گرمکن های سنتی را کاهش داد. عامل دیگری که بر
کارایی سیستم های خورشیدی تاثیرگذار است، ... در نهایت با مقایسه این دو هزینه، دوره
بازگشت سرمایه با استفاده از سیستم های خورشیدی را مورد بررسی قرار ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ اﺗﻼف اﻧﺮژي در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ راﻫﮑ

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﺪ ﻧ. ﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .... ﺧﻮرﺷﯿﺪي و ...
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﯾﻦ اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده. ﮔﺮدد . ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آژاﻧﺲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ .... ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﻀﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ، ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳ. ﺐ را ﺑﺮاي ...

طراحي يك سيستم چيلر جذبي خورشيدي در شهر تهران و بررسي عملكرد ...

كاربري انرژي خورشيدي به منظور تامين آبگرم مصرفي، گرمايش و سرمايش فضاها در
ايران ... جذبي خورشيدي در مقايسه با چيلر جذبي هاي رايج مورد بررسي قرار گرفته
است. .... نرم افزار، بار برودتی ساختمان 145.5 کیلو وات به ازای 894 متر مربع فضاي
مفيد تهويه شده است. .... همچنين تغيير مقدار دز مصرفي ازن تاثير چنداني در كاهش آن
ندارد.

اسفند ۸٧ - تاسيسات حرارتی برودتی و تهويه مطبوع - پرشین بلاگ

20 مارس 2009 ... بررسی اولیه ساختمان برای طراحی سیستمهای بروتی ... مشابه بار حرارتی، بار
برودتی هم برای ساعت و روز طرح در تابستان مطرح می شود و به صورت گرمای ... بخش
بزرگی از اشعه های خورشیدی در برخورد با ذرات مختلف به فضای ماورا اتمسفر ... در
مقادیر این جداول، انتقال حرارتی که در اثر اختلاف دمای هوای دو طرف شیشه از ...

طراحي يك سيستم چيلر جذبي خورشيدي در شهر تهران و بررسي عملكرد ...

كاربري انرژي خورشيدي به منظور تامين آبگرم مصرفي، گرمايش و سرمايش فضاها در
ايران ... جذبي خورشيدي در مقايسه با چيلر جذبي هاي رايج مورد بررسي قرار گرفته
است. .... نرم افزار، بار برودتی ساختمان 145.5 کیلو وات به ازای 894 متر مربع فضاي
مفيد تهويه شده است. .... همچنين تغيير مقدار دز مصرفي ازن تاثير چنداني در كاهش آن
ندارد.

اثر بخشی عایق کاری جداره، نوع پنجره و نورپردازی طبیعی بر تقاضا و ...

12 ژوئن 2008 ... بررسی پیاده‌سازی مقررات ملی ساختمان: حال و آینده .... معمولا اثر نامطلوب پنجره‌ها در
ساختمان‌های کوچکتر بر روی بار گرمایشی است. ... نور خورشید از خود نشان دهند و
توانسته‌اند موجب کاهش بار سرمایشی شوند ولی خواص تشعشعی آنها ثابت است. ...
کاهش مشکلات انعکاس بیش از حد نور (glare) از سطوح در فضای داخل و افزایش ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی ... - فایل تک

4 دسامبر 2016 ... بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد. در سال های اخیر ،توجه به بارهای گرمایشی و ...

آشنایی با پدیده جزیره گرمایی در شهرها و راهکارهای پیشگیری از آن

نخستین اثر مهم پدیده جزیره گرمایی، افزایش سرانه بار مالی به‌ویژه در ماه‌های گرم سال
... زمین از خورشید بسیار سردتر است، بنابراین انرژی دوباره گسیل شده به فضا هم به
.... و خود جای بررسی و بحث بسیار دارد، به دلیل كاهش اثر پدیده جزیره گرمایی، باعث ...

روش انتخاب سیستم های گرمایش خورشیدی

3 آگوست 2014 ... معیارهایی که باید برای تعیین اندازه سیستم های گرمایش خورشیدی ... البته با این
سیستم ها می توان بخشی از بار گرمکن های سنتی را کاهش داد. عامل دیگری که بر
کارایی سیستم های خورشیدی تاثیرگذار است، ... در نهایت با مقایسه این دو هزینه، دوره
بازگشت سرمایه با استفاده از سیستم های خورشیدی را مورد بررسی قرار ...

طراحی جزئیات مناسب بام سبز برای کاهش مصرف انرژی ساختمان*

10 مارس 2012 ... در کاهش انتقال حرارت اثر بسیار مطلوب تری دارد و می تواند برای ساختمان ... از سایر
مزایای این بام ها می توان به کاهش بار گرمایش و سرمایش، ... عمل می کند و تبادل گرما
بین فضای داخل و بیرون ساختمان را کنترل می .... اما بسیاری از عوامل مانند عمق بستر
، میزان تابش خورشیدی، آب و هوا، .... توزیع دمایی بررسی می گردند.

Tayyebeh Yazarlou - Google Scholar Citations

بررسی نقش حیاط مرکزی در تهویه خانه های سنتی شهر یزد‎ ... بررسی تأثیر فضای
خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی شهر یزد‎.

جستجو برای: بار گرمایشی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

در این پایان‌نامه، سیستم فضای خورشیدی الحاقی، به عنوان حالتی از روش دریافت مجزا،
.... مهمترین موضوعات مورد بررسی؛ تأثیر سایبان ها در کاهش مصرف انرژی و ارتقای ...

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار > آموزش و پژوهش > آموزش های شهروندی ...

بنابراین انرژی، اساس توسعه صنعتی و اقتصادی این کشورها بوده و خطر کاهش آن،
همچنین عواقب .... معاينه فني موتورخانه شامل مراحل مختلفي از جمله بررسي كامل ساختمان
و اجزاي ... جهت گرمایش آب را از طریق خورشید و با استفاده از آبگرمكن‌هاي خورشيدي
تأمين نمود. .... وجود فضاهاي سبز موجب تأثير مثبت بر روح و روان شهرنشينان شده و
منجر به ...

fasl 1-اصول طراحي اقليمي

ﺗﻮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﺘﺘﺪ ؛ ﻭﻟﯽ ﺑﻘﻴﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ. ﺳﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﻨﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .... ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻗﻠﻴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ...
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﻃﻮ. ﺑﺖ ﻫﻮﺍ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﺎﻳﺶ. ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ..... ﺳﺒﻚ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﺭ. ﺟﻬﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ
...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان ...

بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های
سنتی شهر یزد. در سال های اخیر ،توجه به بارهای گرمایشی و سرمایشی در طراحی و اجرا ...

کتاب شبکه های بیز Bayesian Belief Network

پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان

نقد شعر The Darkling Thrush by Thomas Hardy

نقب

دانلود کتاب سبک زندگی فاطمیه

دانلود برنامه Mobogram موبوگرام برای کامپیوتر

جامعیت قرآن از نگاه احاديث

افعال ترکیبی پیشرفته ی انگلیسی

تحقیق درباره اینترنت

بررسی نحوه احداث چاه های نفت و گاز با استفاده از