دانلود رایگان


بررسی طراحی معماری خانه های مسکونی با اقلیم بومی - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی طراحی معماری خانه های مسکونی با اقلیم بومی مطالعه موردی شهرستان بوکان می پردازد

دانلود رایگان
بررسی طراحی معماری خانه های مسکونی با اقلیم بومی مطالعه موردی شهرستان بوکان چکیده
اقلیم هر مکان جغرافیایی، شرایط متناسب و ویژای دارد که در عین حال، محدودیتهای را نیز در زمینه طراحی شهری به همراه دارد. از این رو در این مطالعه به بررسی طراحی معماری خانههای مسکونی با اقلیم بومی پرداخته شده است. در این پژوهش روش تحقیق، مبتنی بر مطالعات کتابخانهای،اسنادی، میدانی و پرسشنامهای میباشد. برای تجزیه و تحلیل دادهها همچنین برای تاثیرپذیری شاخصهای طراحی معماری خانههای مسکونی با اقلیمبومی از مدل SAW استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان میدهد که، شاخص استفاده از مصالح سنگین با ظرفیت حرارتی بالا با وزن 0/207 وسعت کم ابعادبازشو ها درمساکن باوزن 0/163 کشیدگی فرم مسکن درجهت شرقی و غربی با وزن 0/144 استفاده ازپنجره درجهت افتاب با وزن 0/139 جهت گیری مناسب بنابا توجه به بادهای فالب محلی و نور طبیعی با ون0/130 استفاده از خشت و آجر در طبقات بالا با وزن0/103 استفاده از سنگ به صورت لاشه یا قواره در شالوده و طبقات پایین با وزن0/094 بالاترین و پایینترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند. در پایان نیز در راستای نتایج تحقیق، راهکارهایی پیشنهاد شده است
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
معماری


خانه های مسکونی


بوکان


طراحی معماری خانه های مسکونی


اقلیم بومی


شهرستان بوکان


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رزومه - موسسه آموزش عالی طبری

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) :طراحی معماری بیمارستان آموزشی ... 1-
دبیر علمی دومین همایش ملی هنر تبرستان با رویکرد معماری بومی (1393)دانشگاه
مازندران .... بررسی میزان تاثیر بام سبز در مصرف انرژی یک ساختمان مسکونی در
اقلیم سرد ... جاه آریا (1393) بررسی مصالح بومی مورد استفاده در سقف خانه های
مسکونی منطقه ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر امیر رضا کریمی آذری

-طراحی: طراحی مسکن با رویکرد روانشناسی محیط. طراحی مسکن وساختمان های مناسب
کودکان .... structures to improve energy efficiency in architecture residential and
climate ... الهام ثامني، دكتر امير رضا كريمي آذري، "راهكارهاي معماري پايدار در خانه هاي
بومي ... بررسي نقش و جايگاه معماري بومي در طراحي مجتمع هاي مسكوني(نمونه موردي:
مجتمع ...

معماری و طراحی محیط - مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

حوزه پژوهشي معماري و شهرسازي. ... بخش های تحقیقاتی / معماری و طراحی محیط ...
ساختمان، متناسب با مقتضيات علمي، بومي و فرهنگي كشور است كه با بررسي و
شناخت عوامل فني، اجتماعي و اقتصادي موثر بر فرايند طراحي ... مديريت طراحی، ساخت
و نگاه‌داشت ساختمان و محيط كالبدی؛ ... بررسی و تحقیق در اصول و روش‌های طراحی همساز
با اقلیم؛

معماری - مطالب جامع راجع به طراحی ساختمان مسکونی(مطالعات طرح)

نکته اي که در بررسي روند ايجاد مجتمع هاي مسکوني در ايران و خصوصا شهر تهران مشاهده
مي ... خانههای آپارتمانی با توجه به اینکه در نواحی کم درآمد و یا پر درآمد احداث شوند، از
نظر اندازه و نوع .... شرایط معتدل تابستانی این اقلیم امکان آنرا فراهم می سازد که با
استفاده از عملکرد ... ویژگیهای معماری بومی (تیپولوژی معماری ) در مناطق سرد
کوهستانی.

معماری خانه های تاریخی ارمنیان جلفای نو اصفهان - فصلنامه فرهنگی پیمان

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 74 - معماری خانه های تاریخی ارمنیان جلفای نو اصفهان.
... اصفهان پرداخته می شود و گونه شناسی خانه های آن مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد.
.... بدین ترتیب، بین هر دو گذر محله ای به وجود آمد و بناهای عمومی و مسكونی، برای ....
قدیم آمده بود و معماری بومی ایرانی، كه با اقلیم اصفهان تطابق داشت، شكل گرفت.

شناخت الگوهای معماری پایدار دربناهای مسکونی بافت قد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یم بوشهر

از معماري مسكونی بوشهر به عنوان مجموعه اي با هويت و با سابقه تاريخي طوالني د ر
منطقه سواحل خليج فارس ... معماری بومی بوشهر، طراحی پايد ار، معماری همسازبا اقليم
لغات‌کليد‌ی‌: ... د يد ه می شود و رود خانه های آن غالباً كم آب، موقتی و شور هستند . ... پس از
شناخت بستر مطالعه، بررسی ويژگی های كالبد ی بافت قد يم بوشهر د ر سه مقياس مورد
.

ویژگی های اقلیم، معماری و زندگی مناطق سرد(کوهستانی) ایران - آرل

31 ا کتبر 2015 ... ویژگی های بومی و فرم بنای مناطق سرد کوهستانی ... بدین طریق سطح تماس فضای
طویله و محیط مسکونی با سرمای خارج کم ... بهیته از عوامل اقلیمی همیشه مسأله ی اساسی
و مهم در طراحی و اجرا بوده است. ... در یک بررسی کلی مشاهده می شود که بیشتر خانه ها از
سه جبهه دارای همسایگی بوده و تنها یک جبهه ی آن ها به معبر محدود است.

پروفایل - دانشگاه شهید بهشتی

طاهباز, "تعيين پهنه هاي مناسب ايجاد رويكردهاي معماري زيست اقليمي با تاكيد بر باغ
بام ... كاظم زاده, "تاثير طراحي معماري در بازي نور طبيعي در خانه هاي سنتي ايران" ....
هاي مسكوني با الگوپذيري از معماري بومي: بررسي ظرفيت ها و راهكارهاي اقليم گرم و ...

پایانامه ارشد معماری طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاهی به ...

3 روز پیش ... پایانامه ارشد معماری طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاهی به معماری بومی
منطقه .... 2-1-16- بررسی نحوه شکل‌گیری فضاها و ارتباطات در خانه‌های ایرانی ... 2-2-6-
1- تاثیر پذیري از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی————————– 94 ... 2-2-
10- فواید استفاده از کاربرد اصول معماري بومی ایرانی در راستاي ...

تطابق شاخصه های مسکن بومی گیالن با معماری مدرن غرب

27 سپتامبر 2012 ... فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی اساساً متفاوت، شاخصه های فرمی مشابه بسیار ... در بخش
سوم با بررسی تطبیقی شاخصه های معرفی شده برای هر دو گونه معماری ... ابزاری برای
تهیه چارچوب نظری طراحی معماری پایدار معاصر گیالن مطرح می شود. .... سیاح اروپایی
در قرن 17 میالدی خانه های رشت را در 1مسکونی در شهر نیز دیده می شود.

شناخت الگوهای معماری پایدار دربناهای مسکونی بافت قد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یم بوشهر

از معماري مسكونی بوشهر به عنوان مجموعه اي با هويت و با سابقه تاريخي طوالني د ر
منطقه سواحل خليج فارس ... معماری بومی بوشهر، طراحی پايد ار، معماری همسازبا اقليم
لغات‌کليد‌ی‌: ... د يد ه می شود و رود خانه های آن غالباً كم آب، موقتی و شور هستند . ... پس از
شناخت بستر مطالعه، بررسی ويژگی های كالبد ی بافت قد يم بوشهر د ر سه مقياس مورد
.

انتشار مجموعه مقالات کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد ...

8 آگوست 2016 ... درس ها و آموزه های معماری بومی در توسعه پایداربا تاکید بر اقلیم گرم و خشک ...
بررسی نمود هویت در خانه های دوره قاجار اردبیل نمونه موردی: خانه میر فتاحی ... مقایسه
تطبیقی ارگونومی و آنتروپومتری در طراحی فضاهای مسکونی با رویکرد ...

نشريه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ... - دانش نما

مهندس مسلم بيرانوند بررسی اصول حاكم بر طراحی پايدار در معماری ايرانی/. 24. مهندس
سها ... میزگرد. 124. بررسی عملكرد گروه های تخصصی سازمان ميزگرد تخصصي با
موضوع: .... تجاری، خرده فروشگاه ها و فضاهای مسکونی بسیار ..... پوشیده شده که در
کنترل اقلیمی آن ها مؤثر است. ..... معماری پایدار بومی نیز از حرکت بازایستاد و در
بسیاری.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮك ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣ - دانشگاه آزاد اسلامي ...

ﻣﺸﮑﻞ اﺗﻼف ﺑﺎﻻي اﻧﺮژي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ درﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ...
ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ، ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ. ﻪ
اراﺋﻪ ... ﮐﻠﯿﺪي: ﻣﻌﻤﺎري ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ، ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﯽ ﮔﯿﻼن، اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ .....
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎ. در. اﯾﻦ. اﻗﻠﯿﻢ. دﯾﺪه. ﻣﯽ. ﺷﻮد . 11. -. ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮي. اﻟﮕﻮي. ﻣﻌﻤﺎري. ﺑﻮﻣﯽ. ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. ﮔﯿﻼن. ﺑﺮ.
ﭘﺎﯾﻪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﺎ - ResearchGate

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا, ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺎي ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ. و اﺳﺘﻔﺎده از راه
ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎي اﻣﺮوز و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي. ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دو
.... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ. (. ﻣﻬﺮﻋﻠﯽ،. اﺑﺎذر،. 1391. ) , و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ. (. ﮐﺎﻇﻤﯽ،. ﻣﺤﻤﺪ،. ﻧﺴﺮﯾﻦ. اﻧﺘﻈﺎري.
زﻧﻮز،. و ..... ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺰد و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آن (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي: ﺧﺎﻧﻪ ﻻري ﻫﺎ)،. اوﻟﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ...

ی ی موردی: خانه ایران )نمونه اقلیم گرم و خشک تجلی شاخص های پایداری در مع

در این مقاله پس از بررسی اصول پدید آورنده. ی پایداری در. معماری، خانه ... خانه های
مسکونی، بسیاری از مفاهیم نوین در عرصه ی معماری پایدار را. به وضوح دارد. ... های.
تکرارپذیر. معماری. بومی،. بسیار. با. ارزش. می. باشد . مسلماً. معماری. سنتی.
پاسخگوی ... طراحی. های. معماری،. الزمة. شناخت. عمیق. تری. از. اهداف. و. توصیه. های.
پایداری. می. باشد.

دفاعیه دکتری؛ “تحلیل شیوه های بومی استفاده از باد در جهت اصلاح ...

از مهم‌ترین الگوهای قابل استفاده آن، شیوه سازگاری مسکن با پدیده اقلیمی غالب منطقه؛
... این رساله ضمن بررسی معماری بومی روستایی منطقه سیستان به این نکته اشاره دارد
که ... تحلیلی و با تکیه بر برداشت های میدانی از خانه های بومی مناطق مختلف
روستایی ... آخرین مهلت ثبت نام مسابقه 3 میلیاردی طراحی معماری موزه انقلاب اسلامی و
دفاع ...

مقالات معماری [بایگانی] - صفحه 3 - باشگاه مهندسان ایران

ارهکارهای پایدار برای آسایش در اقلیم سرد با مدلهای گیونی و ماهانی،مطالعه موردی:
شهرستان ... بررسی ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد همسایگی های سنتی ایران نمونه
موردی شهر یزد .... انطباق طراحی خانه های مسکونی متناسب با اقلیم و معماری بومی( محله
پایین ...

انتشار مجموعه مقالات کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد ...

8 آگوست 2016 ... درس ها و آموزه های معماری بومی در توسعه پایداربا تاکید بر اقلیم گرم و خشک ...
بررسی نمود هویت در خانه های دوره قاجار اردبیل نمونه موردی: خانه میر فتاحی ... مقایسه
تطبیقی ارگونومی و آنتروپومتری در طراحی فضاهای مسکونی با رویکرد ...

سازگار کردن طراحی خانه های مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ و اقلیم ...

سازگار کردن طراحی خانه های مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ و اقلیم بومی. نویسنده:
عبدالحخسینی،جواد؛. پاییز 1390 - شماره 18 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 13 تا 24).

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی معماری - مادسیج

18 نوامبر 2015 ... موضوع پایان نامه:معماری هنر،طراحی هنرگاه شهری تهران ... فصل ششم به بررسی معماری
تندیس گون اختصاص دارد و در فصل هفتم تعدادی نمونه ی موردی داخلی .... مناسب باشد,
ولی بدون شک برای شهری با اقلیم اهواز مناسب نیست. ... و پتانسیل های بومی منطقه و
با توجه به اصول طراحی محله مسکونی شکل گرفته و تلاش شده است تا ...

ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ در اﻟﮕﻮي ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي آن در ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻌ

ﻗﺼﺪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان در دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ... ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ اﺑﻨﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎري. ﺑﻮﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ...

معماری - مطالب جامع راجع به طراحی ساختمان مسکونی(مطالعات طرح)

نکته اي که در بررسي روند ايجاد مجتمع هاي مسکوني در ايران و خصوصا شهر تهران مشاهده
مي ... خانههای آپارتمانی با توجه به اینکه در نواحی کم درآمد و یا پر درآمد احداث شوند، از
نظر اندازه و نوع .... شرایط معتدل تابستانی این اقلیم امکان آنرا فراهم می سازد که با
استفاده از عملکرد ... ویژگیهای معماری بومی (تیپولوژی معماری ) در مناطق سرد
کوهستانی.

عمران - نگاهی به خانه های بومی در گیلان و ایران

هویتی که علی رغم شباهت های اقلیمی گیلان با سایر مناطق یاد شده در جهان منحصر به
فرد ... این برداشت اهالی از فضای خانگی مرتفع با طرح قالبی در ساختمان های مسکونی
.... لذا به منظور بررسی معماری سنتی هر اقلیم، به ویژه طراحی مسكن بومی، نكاتی را ...

دفاعیه دکتری؛ “تحلیل شیوه های بومی استفاده از باد در جهت اصلاح ...

از مهم‌ترین الگوهای قابل استفاده آن، شیوه سازگاری مسکن با پدیده اقلیمی غالب منطقه؛
... این رساله ضمن بررسی معماری بومی روستایی منطقه سیستان به این نکته اشاره دارد
که ... تحلیلی و با تکیه بر برداشت های میدانی از خانه های بومی مناطق مختلف
روستایی ... آخرین مهلت ثبت نام مسابقه 3 میلیاردی طراحی معماری موزه انقلاب اسلامی و
دفاع ...

و ﺑوﺷﮭر اﻗﻟﯾﻣﯽ ﺷﻧﺎﺷﯾل درﺧﺎﻧﮫ ھﺎى ﺑوﻣﯽ اھواز - ﺑررﺳﯽ ﺗطﺑﯾ - کنفرانس بین المللی ...

مطالعه عنصر کالبدی اقلیمی شناشیل در خانه های بومی اهواز و بوشهر تا از طریق
بررسی دقیق و دریافت صحیح. مفاهیم عناصر ... اقلیمی معماری بومی اهواز در احیا و
تداوم الگوی سکونت بومی استفاده کرد ... خالقیت های طراحی اقلیمی متناسب با جریان
باد در بافت قدیم بوشهر ... مسکونی بافت قدیم و نوین شهر اهواز خورسند و دوالبی ،.
1393.

مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری اقلیمی » پروژه ...

1 ا کتبر 2014 ... مجتمع های مسکونی ایرانی با حیاط های تو در توی خود، هم هویت خانواده را مستحکم می
داشتند ... بستن این عوامل به طور خاص در طراحی مجتمع های مسکونی امروزی و استفاده از
معماری اقلیمی ... 6-4- بررسی معماری متناسب با اقلیم و فرهنگ و . .... مثال بارز این
موضوع، خانه های حیاط مرکزی با اتاق های متعدد در اطراف حیاط، انبار، مطبخ ...

باشگاه اندیشه › تاثیرات ساخت و سازهای مدرن بر معماری ایرانی(2)

جامعه شناختی، توجه به معنویت و ظرافت های هنر و اخلاق ایرانی در معماری بومی ... معتقد
است: «خانواده های ایرانی در خانه هایی با معماری سنتی و با توجه به ترکیب ... و معماران
ایرانی نقشه های ساختمانی متناسب با شرایط علمی- اقلیمی کشور طراحی و ارائه دهند.»
.... بررسی های کارشناسی نشان می دهد که مصالح به کار رفته در معماری سنتی کاهگل، ...

بررسی طراحی معماری خانه های مسکونی با اقلیم بومی مطالعه موردی ...

از این رو در اینمطالعه به بررسی طراحی معماری خانههای مسکونی با اقلیم بومی پرداخته
شده است. در این پژوهش روش تحقیق، مبتنی بر مطالعات کتابخانهای،اسنادی، .

بررسی شاخصه های پایداری در معماری مسکونی آذربایجان شرقی

هدف از این مطالعه بررسی شاخصههای معماری پایدار در خانههای تاریخی تبریز با تأکید
بر خانههای دوره قاجار است، تا با بازشناسی اصول پایداری در معماری بومی و انطباق آنها
با مفاهیم نوین پایداری به ارائه راهکارها و الگوهای کاربردی برای طراحی اقلیمی در ...

باشگاه اندیشه › تاثیرات ساخت و سازهای مدرن بر معماری ایرانی(2)

جامعه شناختی، توجه به معنویت و ظرافت های هنر و اخلاق ایرانی در معماری بومی ... معتقد
است: «خانواده های ایرانی در خانه هایی با معماری سنتی و با توجه به ترکیب ... و معماران
ایرانی نقشه های ساختمانی متناسب با شرایط علمی- اقلیمی کشور طراحی و ارائه دهند.»
.... بررسی های کارشناسی نشان می دهد که مصالح به کار رفته در معماری سنتی کاهگل، ...

بررسی طراحی معماری خانه های مسکونی با اقلیم بومی مطالعه موردی ...

19 فوریه 2014 ... شناسه فایل بررسی طراحی معماری خانه های مسکونی با اقلیم بومی مطالعه موردی
شهرستان بوکان, 50275. لینک مشاهده تصویر فایل ...

طرح دو معماری - طراحی مسکن - برنامه فعاليت آتليه

طرح دو معماری - طراحی مسکن - برنامه فعاليت آتليه - طراحی معماری با هدف آشنایی با ...
اين مطالعات از امکان سنجي اوليه تا بررسي خصوصيات مؤثر بر طرح را شامل شده و عموماً
... معماري بومي در محدوده شمال غرب کشور ( اروميه يا ساير شهرهاي استان هاي همجوار ) و . ...
موجود در حوزه معماري مرتبط با فضاهاي مسکوني ( در اقليم هاي مختلف) در محدوده شهر ...

طراحی خانه در بافت سنتی شهری - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

مقاله با نیم نگاهی به معنای سنت، خانه و معماری سنتی و یادآوری ارزش ها و معیارهای آن، به
. بررسی و تحلیل طراحی یک مجموعه ی مسکونی در بافت قدیم شهر قم می پردازد. با
تکیه بر مبانی و ... نســیان حاکــم بــر معمــاری و بافت های ســنتی و بومی،. حاصــل
تفکــر ..... شــناخت درســت و. علمــی اقلیم، معماری پایداری را )با مفهوم امروزی( طراحی
کرده ...

بررسی طراحی معماری خانه های مسکونی با اقلیم بومی مطالعه موردی ...

از این رو در اینمطالعه به بررسی طراحی معماری خانههای مسکونی با اقلیم بومی پرداخته
شده است. در این پژوهش روش تحقیق، مبتنی بر مطالعات کتابخانهای،اسنادی، .

کنکاشی در اصول طرّاحی فضاهای باز با توجّ ه به پیشینة معماری و ...

کل و جزء، پایداری و هماهنگی با اقلیم، ایجاد حس مکان و هویّت فضایی اشــاره نمود. در این
میان ... معماری مسکونی این سرزمین، توجّ ه به خلق فضاهای باز پویا و هماهنگ با
زندگانی ساکنان، به فراموشی سپرده شده ... معاصر و کمبود شديد غنای فضايی و عدم
تعلّق به مکان در خانه های ... طرّاحان فعاّل در اين زمینه و تجارب شــخصی و نیز بررســی
های.

بررسی شاخصه های پایداری در معماری مسکونی آذربایجان شرقی

هدف از این مطالعه بررسی شاخصههای معماری پایدار در خانههای تاریخی تبریز با تأکید
بر خانههای دوره قاجار است، تا با بازشناسی اصول پایداری در معماری بومی و انطباق آنها
با مفاهیم نوین پایداری به ارائه راهکارها و الگوهای کاربردی برای طراحی اقلیمی در ...

شناخت الگوهای معماری پایدار دربناهای مسکونی بافت قد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یم بوشهر

از معماري مسكونی بوشهر به عنوان مجموعه اي با هويت و با سابقه تاريخي طوالني د ر
منطقه سواحل خليج فارس ... معماری بومی بوشهر، طراحی پايد ار، معماری همسازبا اقليم
لغات‌کليد‌ی‌: ... د يد ه می شود و رود خانه های آن غالباً كم آب، موقتی و شور هستند . ... پس از
شناخت بستر مطالعه، بررسی ويژگی های كالبد ی بافت قد يم بوشهر د ر سه مقياس مورد
.

بررسی طراحی معماری خانه های مسکونی با اقلیم بومی مطالعه موردی ...

از این رو در اینمطالعه به بررسی طراحی معماری خانههای مسکونی با اقلیم بومی پرداخته
شده است. در این پژوهش روش تحقیق، مبتنی بر مطالعات کتابخانهای،اسنادی، .

آپارتمان دو طبقه مسکونی بنا 12 در 23 دو واحدی دو و

روستای حصار

برنامه تحت اکسل تحلیل خرپای مثلثی شکل7 12

دانلود پاورپوینت در مورد عدس

آموزش تصویری لوگو زیمنس | جلسه 15

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج

اعمال مشترک ماه رجب

اعمال مشترک ماه رجب

عصر علم 14 ص

اقدام پژوهی مربی بهداشت چگونه توانستم به کمک