دانلود رایگان


پروژه درس محاسبات عددی: حل دستگاه معادلات خطی روش - دانلود رایگاندانلود رایگان حل دستگاه معادلات خطی روش گاوس سایدل و SOR، عموما برای حل معادلات خطی AX=B از روشهای تکرار استفاده میکنند. فرض میکنیم که Pk یک جواب تقریبی برای ای

دانلود رایگان
پروژه درس محاسبات عددی: حل دستگاه معادلات خطی روش گاوس سایدل و SOR به زبان برنامه نویسی Cروش SOR روشی مشابه روش گاوس-سایدل برای حل دستگاه معادلات خطی است، با این تفاوت که در این روش از ضریب بزرگنمایی (Scaling factor) برای افزاییش سرعت همگرایی پاسخ استفاده می گردد. این روش در مقایسه با روش های کلاسیک گاوس-سایدل و ژاکوبی یک روش نوین محسوب می گردد.
عموما برای حل معادلات خطی AX=B از روشهای تکرار استفاده میکنند. فرض میکنیم که Pk یک جواب تقریبی برای این دستگاه باشد. بنابراین تعریف میکنیمRk=B-APk و Rk را خطای محاسبه میخوانیم. اگر که Pk تقریب مناسبی برای جواب اصلی معادله باشد آنگاه خطای محاسبه به سمت صفر میل میکند. اساس روشهای حل دستگاههای معادلات خطی بر کم کردن این خطا از طریق تکرار های متوالی است. عموما روشی که زودتر همگرا شود مناسبتر است. در روش SOR پارامتری به عنوان ω تعریف میشود که این همگرایی را سرعت میبخشد. روش SOR میتواند در حل معادلات خطی با مشتقات جزیی نیز استفاده شود.

فرمت فایل: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 6
کدهای برنامه نویسی این پروژه در قالب فایل WORD می باشد.دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پروژه محاسبات عددی


روش گاوس سایدل به زبان C


روش SOR به زبان C


روش گاوس سایدل


گوس سایدل در متلب


روش SOR در متلب


محاسبات عددی MATLAB


ژاکوبی به زبان C


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Applied Linear Algebra, Sedghizadeh

زمان. مطالب درس. هفته 1. 90/6/30. مقدمه ای بر بردارها و ماتریس ها: مروری بر قواعد و
عملیات ... دستگاه معادلات جبری خطی: معرفی دستگاه معادلات جبری خطی و روش های حل
آنها، روش حذفی گوسی و فرم سطری پلکانی ... محاسبات الگوریتم ها، معرفی دستگاه
معادلات سازگار و ناسازگار .... پروژه دوم: مقادیر ویژه و مقادیر منفرد مهلت تحویل: 14/10/
90.

برنامه نویسی به زبان فرترن حل دستگاه معادلات به روش حذفی ...

تیوا پروژه - حل دستگاه معادلات خطی به روش LU در فرترن ... تیوا پروژه - حل دستگاه
... برنامه های درس محاسبات عددی (به زبان فرترن و مطلب ... برنامه های درس محاسبات ...

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ زﻳﺮ را ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ - دانشگاه شهید چمران اهواز

در اﻳﻦ ﻛﻼس، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت و ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ... درس. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدي.
(. ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ. : 1391/11/13. ) )1. ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدي. )2. ﺣﻞ ﻋﺪدي ... ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻬﺎ و ﺣﻞ
ﻋﺪدي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﻲ و ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ. ﺣﻞ دﺳ. ﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و روش ﺗﻜﺮاري . )7.

درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی

27 ژوئن 2016 ... چکیده کوتاه: پروژه درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری
ژاکوبی دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: ...

پروژه محاسبات عددی نوشته شده با متلب | نفتی|مرجع دانلود منابع ...

29 ژانويه 2013 ... روش رسم منحنی • روش دو بخشی • روش نابه جایی • روش تکرار ثابت ( نقطه ثابت) •
روش نیوتن- رافسون • حل دستگاه معادلات غیر خطی(روش نیوتن)

پروژه درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی

Project Course numerical calculations; Jacobi iterative method to solve the
system of linear equations. دانلود پروژه درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی
روش ...

حل معادله روش گوس - روش گاوس سایدلویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

10 ژانويه 2017 ... حل دستگاه معادلات خطي n معادله n مجهول به روش حذفي گاوس-جردن (گوس ...روش گاوس
سایدل (به انگلیسی: Gauss–Seidel method ) در جبر خطی عددی روش ... دستگاه,
معادلات, خطی, روش, گاوس-جردن, جبر, ماتریس, کلاس, درس, ...روش ..... محاسبات تا زمانی
ادامه داده می‌شود تا در تکراری خاص به خطایی کمتر از مقدار مورد نظر برسیم.

کد متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل مرتبه اول با مقدار اولیه | جستجو ...

کدهای آماده تحویل برای حل عددي معادلات ديفرانسيل مرتبه اول با مقدار اولیه در زبان
متلب : 1) روش .... کد متلب محاسبات عددی، حل دستگاه معادلات خطی ... دوستانی که
پروژه درس محاسبات عددي - روش درون یابی نیوتون با متلب رو نیاز دارن میتونن از این
پست ...

پروژه درس محاسبات عددی حل معادله به کمک روش وتری -9829

11 ژوئن 2015 ... پروژه درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی عبارت‌های
کلیدی حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی پروژه درس ...

مهندسي عمران - دانشگاه اصفهان

ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ، ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻛﻨﺘﺮل. ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ .... ﻋﻤﺮان. ﻛﺪ. ﻧﺎم
درس. ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ. ﺳﺎﻋﺖ. ﭘﻴﺶ. ﻧﻴﺎز ﻳﺎ زﻣﺎن. اراﺋﻪ درس. ﻧﻈﺮي. ﻋﻤﻠﻲ. ﻧﻈﺮي. ﻋﻤﻠﻲ. ﺣﻞ. ﺗﻤﺮ. ﻦﻳ. 1 ... 17. -
. 5. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدي. 2. -. 34. -. 17. ﻣﻌﺎدﻻت د. ﻳ. ﻔﺮاﻧﺴ. ﻴ. ﻞ و. ﻣﺒﺎﻧ. ﻲ. ﻛﺎ. ﻣﭙﻴﻮ. ﺗﺮ. و. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻳﻧﻮ. ﺴ. ﻲ.
6 ...... ﺟﺮدن، روش. ﻫﺎي ﺗﻜﺮار در ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌـﺎدﻻت ﺧﻄـﻲ، روش ﺗﻜـﺮار ژاﻛـﻮﺑﻲ، روش ﺗﻜـﺮار ﮔـﻮس.

حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی - ایران دانلود

31 دسامبر 2016 ... حل-دستگاه-معادلات-خطی-با-روش-تکراری-ژاکوبی پروژه درس محاسبات عددی؛ حل
دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی دانلود فایل ...

آنالیز عددی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برخی از مسائل مورد نظر محاسبات عددی به طور مستقیم از حسابان می‌آید. ... برای مثال،
روش حذف گوسی برای حل دستگاه معادلات خطی، و نیز روش سیمپلکس مورد استفاده در ...

پروژه درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی

پروژه درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی. پروژه درس
محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی. با پروژه حل ...

محاسبات عددی پیشرفته - دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of ...

در این درس، دانشجویان با فرمولبندی، روش‌ها و تکنیک‌های حل عددی مسائل مهندسی ... که
چطور در مبحث محاسبات عددی، توابع، مشتقات، انتگرال‌ها و معادلات دیفرانسیل ...
یافتن روش‌های سریع و دقیق برای حل عددی مسائل مهندسی، اساس این مبحث می‌باشد. ...
برخی مفاهیم پایه از جبر خطی: مانند آشنایی ماتریس‌ها. ... حل عددی دستگاه معادلات-بخش
اول.

فیلم های آموزشی درس محاسبات عددی - بلاگ خوان

فیلم های آموزشی درس محاسبات عددی ... روش گاوس _ گاوس جوردن _ گاوس سایدل _ تجزیه
ماتریس باروش دولیتل _ روشهای ... 5_‍ حل دستگاه معادلات خطی - روش تیلور

پروژه درس محاسبات عددی: حل دستگاه معادلات خطی روش گاوس سایدل و ...

15 ژانويه 2017 ... پروژه درس محاسبات عددی: حل دستگاه معادلات خطی روش گاوس سایدل و SOR به زبان
برنامه نویسی C. روش SOR روشی مشابه روش گاوس-سایدل برای حل ...

حل معادلات غیر خطی به کمک روش نیوتون رافسون در نرم افزار متلب به ...

روشهای عددی زیادی برای حل دستگاه معادلات خطي وجود دارد. .... خطی با استفاده از
غیرخطی particle filter همراه مقاله شبیه سازی شده پروژه درس کنترل غیر خطی .... 126
تمام فایل ها نرم افزار matlab یک نرم افزار جامع با قدرت محاسبات فوق العاده در عین
ساد !!!

محاسبات عددی | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

جزوات مهندسی عمران شامل: 1- جزوه درسی مقاومت مصالح 2- جزوه اصول مهندسی زلزله 3- جزوه
درسی فولاد 1 4- جزوه ... روشهای عددی زیادی برای حل دستگاه معادلات خطی وجود دارد.

محاسبات عددی :: دریافت انواع مقاله و پایان نامه های علمی

پروژه درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی · پروژه-
درس-محاسبات-عددی؛-حل-دستگاه-معادلات-خطی پروژه درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه ...

دانلود رایگان مقالات عمران و معماری - دانلود رایگان محاسبات عددی

پروژه ی محاسبات عددی با متلب - حل معادله به روش تنصیف. تاريخ : پنجشنبه بیست
.... فصل دوم : حل عددی دستگاه های معادلات خطي وغيرخطي. - روشهاي مستقيم. - روشهاي ...

وبلاگ یک مهندس... - محاسبات عددی

فصل دوم: حل عددي دستگاه هاي معادلات خطي وغيرخطي روشهاي مستقيم ... روش دو بخشي (
تنصيف يا نصف کردن) ... دانلود جزوه درسی دستنویس محاسبات عددی دکتر عزیزی.

محاسبات عددی پیشرفته - دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of ...

در این درس، دانشجویان با فرمولبندی، روش‌ها و تکنیک‌های حل عددی مسائل مهندسی ... که
چطور در مبحث محاسبات عددی، توابع، مشتقات، انتگرال‌ها و معادلات دیفرانسیل ...
یافتن روش‌های سریع و دقیق برای حل عددی مسائل مهندسی، اساس این مبحث می‌باشد. ...
برخی مفاهیم پایه از جبر خطی: مانند آشنایی ماتریس‌ها. ... حل عددی دستگاه معادلات-بخش
اول.

وبلاگ یک مهندس... - محاسبات عددی

فصل دوم: حل عددي دستگاه هاي معادلات خطي وغيرخطي روشهاي مستقيم ... روش دو بخشي (
تنصيف يا نصف کردن) ... دانلود جزوه درسی دستنویس محاسبات عددی دکتر عزیزی.

محاسبات عددی - مهندسی عمران راه و ساختمان - blogfa.com

کد فرترن روش ماتریس معکوس برای حل دستگاه معادلات جبری خطی. ...... پروژه ی
محاسبات عددی با متلب - حل معادله به روش تنصیف (مهندس حسن فراهانی) .... تعدادی
نمونه سوال از سالهای مختلف درس محاسبات عددی با پاسخ برای دانلود لینك زیر را كلیك
نمائید.

حل دستگاه عددي به روش گوس سايدل lu محاسبات عددي محاسبات - رزبلاگ

2 روز پیش ... حل دستگاه عددی به روش گوس سایدل ، LU , محاسبات عددی ، محاسبات عددی . 2 . پروژه
درس محاسبات عددی: حل دستگاه معادلات خطی روش گاوس سایدل و .

محاسبات عددی پیشرفته - دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of ...

در این درس، دانشجویان با فرمولبندی، روش‌ها و تکنیک‌های حل عددی مسائل مهندسی ... که
چطور در مبحث محاسبات عددی، توابع، مشتقات، انتگرال‌ها و معادلات دیفرانسیل ...
یافتن روش‌های سریع و دقیق برای حل عددی مسائل مهندسی، اساس این مبحث می‌باشد. ...
برخی مفاهیم پایه از جبر خطی: مانند آشنایی ماتریس‌ها. ... حل عددی دستگاه معادلات-بخش
اول.

داﻧﺸﮕﺎﻩ زﻧﺠﺎن ١ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ درس ﻃﺮح ﺟﻌﻔﺮ ﻏﻀ

روش ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ، ﺣﻞ ﻋﺪدي اﻧﺘﮕﺮال. ﻫﺎي ﺧﺎص. ﭘﺮوژه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد. را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ . ﮐﺎرل ﻓﺮدرﯾﺶ. ﮔﺎوس.
1777. -. 1855. ﺣﻞ ﻋﺪدي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﯽ. : روش ﮔﻮس ﺣﺬﻓﯽ. ،. ﺗﻌﺪاد ﻋ. ﻤﻠﯿﺎت در روش ﺣﺬﻓﯽ ﮔﻮس.

محاسبات عددی پیشرفته - دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of ...

در این درس، دانشجویان با فرمولبندی، روش‌ها و تکنیک‌های حل عددی مسائل مهندسی ... که
چطور در مبحث محاسبات عددی، توابع، مشتقات، انتگرال‌ها و معادلات دیفرانسیل ...
یافتن روش‌های سریع و دقیق برای حل عددی مسائل مهندسی، اساس این مبحث می‌باشد. ...
برخی مفاهیم پایه از جبر خطی: مانند آشنایی ماتریس‌ها. ... حل عددی دستگاه معادلات-بخش
اول.

پروژه محاسبات عددی نوشته شده با متلب | نفتی|مرجع دانلود منابع ...

29 ژانويه 2013 ... روش رسم منحنی • روش دو بخشی • روش نابه جایی • روش تکرار ثابت ( نقطه ثابت) •
روش نیوتن- رافسون • حل دستگاه معادلات غیر خطی(روش نیوتن)

پروژه درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی

Project Course numerical calculations; Jacobi iterative method to solve the
system of linear equations. دانلود پروژه درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی
روش ...

حل دستگاه معادلات غیر خطی پروژه مطلب htm - نیازپرداز

های درس محاسبات عددی به زبانهای فرترن و متلب انجام مي‌شود. فهرست پروژه هایي كه
انجام مي شود: 1- حل معادلات غیر خطی، f(x) = 0 روش رسم منحني روش دو بخشي روش نابه ...

فیلم های آموزشی درس محاسبات عددی

1_ مبانی محاسبات عددی ونحوه ذخیره سازی اطلاعات درکامپیوترهای عددی 2_ خطا ودقت
تقریب زدن 3_ محاسبه تقریبی ریشه های معادله جبری 4_ حل دستگاه معادلات خطی روش
...

برنامه نویسی به زبان فرترن حل دستگاه معادلات به روش حذفی ...

تیوا پروژه - حل دستگاه معادلات خطی به روش LU در فرترن ... تیوا پروژه - حل دستگاه
... برنامه های درس محاسبات عددی (به زبان فرترن و مطلب ... برنامه های درس محاسبات ...

برنامه روش تکراری گاوس سایدل برای حل دستگاه معادلات خطی با متلب ...

برنامه روش تکراری گاوس سایدل برای حل دستگاه معادلات خطی با متلب .... بردار های
ویژه با روش ژاکوبی در متلب [PDF] پروژه درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی
...

ﻫﺎي ﺗﮑﺮاري ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻪ روش

Advanced Numerical Methods. 79. روش. ﻫﺎي ﺗﮑﺮار در ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت. ❑. اﯾﻦ. روش ﻫﺎ. ﺑﺮ
. ﻣﺒﻨﺎي ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮد. : ❖. روش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﮔﺮا ﺷﻮد . ❖. ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﺷﺪ .....
Advanced Numerical Methods. 100. دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ. اﯾﻦ. دﺳﺘﮕﺎه. ﻣﻌﺎدﻻت. ﺧﻄﯽ. ﺑﺎ.
ﻫﺮ. ﯾﮏ. از ... Advanced Numerical Methods. 102. ﭘﺮوژه. :2. ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت. ❑. دﺳﺘﮕﺎه.
ﻣﻌﺎدﻟﻪ.

دانلود رایگان فیلم آموزش محاسبات عددی در متلب به زبان فارسی

دانلود رایگان فیلم آموزشی حل دستگاه معادلات غیر خطی در متلب ... دانلود رایگان فیلم
آموزشی محاسبات عددی روش تنصیف دوبخشی bisection به زبان فارسی در متلب این ...

برنامه روش تکراری گاوس سایدل برای حل دستگاه معادلات خطی با متلب ...

برنامه روش تکراری گاوس سایدل برای حل دستگاه معادلات خطی با متلب .... بردار های
ویژه با روش ژاکوبی در متلب [PDF] پروژه درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی
...

حل دستگاه عددي به روش گوس سايدل lu محاسبات عددي محاسبات - رزبلاگ

2 روز پیش ... حل دستگاه عددی به روش گوس سایدل ، LU , محاسبات عددی ، محاسبات عددی . 2 . پروژه
درس محاسبات عددی: حل دستگاه معادلات خطی روش گاوس سایدل و .

گروه برنامه نویسی و شبیه سازی پاسارگاد - انجام پروژه های مطلب در ...

گروه برنامه نویسی و شبیه سازی پاسارگاد - انجام پروژه های مطلب در کلیه رشته ها ...
محاسبه ترانهاده ماتریس بدون استفاده از تابع پیش فرض; حل دستگاه به روش دولیتل
... پروژه های درسی رشته مهندسی برق شامل مدارهای الکتریکی، کنترل خطی، سیگنال و
.... حل معادلات دیفرانسیل غیر خطی به روش اختلاف محدود (Finite Difference); حل عددی ...

درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی…—19729 - مقاله و پروژه ...

21 آگوست 2013 ... فرمت فایل دانلودی: zip; فرمت فایل اصلی: doc; تعداد صفحه: 17; حجم: 36 کیلوبایت.
پروژه درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ...

اتوکد دیتایل های سازه اسپیسفریم چادری

پرسشنامه ارزش های سازمانی

پاورپوینت درس 2 کارگاه کارآفرینی دهم ( کارتیمی

تکنیک های طلایی ثروتمند شدن

دانلود پاورپوینت راهکارهای افزایش درآمد و کاهش

دانلود پاورپوینت شیوه زندگی سالم

دانلود تحقیق آماده در قالب pdfاجرای سازه های بتنی

دانلود پاورپوینت عصب هشتم

دانلود تحقیق تعارض وماهيت آن

پایان نامه رشته مکانیک طراحی رباط شوینده هوشمند